Core Focus Training Basketball Camp Registration / Đơn Đăng Ký Hội Trại Bóng Rổ Core Focus Training
Core Focus Training (CFT) is proud to partner with one of the finest schools in Vietnam, Saigon South International School (SSIS) to host the first CFT Basketball Camp in the country! This high-level camp will be open to all girls and boys grades 4-12. Campers will receive expert instruction from knowledgeable coaches who are experienced with training elite athletes! Camp programming focuses on individual skill development, which players are then able to apply, in game competition and contests all camp long. Each camper will receive a free t-shirt if registered by December 28. Don't miss out on special giveaways and the opportunity to learn from the pros! Elevate your game with Core Focus Training!

Core Focus Training (CFT) tự hào được hợp tác cùng một trong những trường có chất lượng tốt nhất Việt Nam, Trường Quốc Tế Nam Sài Gòn (SSIS) đồng tổ chức Hội trại Bóng rổ Core Focus Training. Hội trại chất lượng cao này được mở ra cho các bạn nam, nữ từ lớp 4 đến lớp 12. Hội trại viên sẽ nhận được sự hướng dẫn chuyên sâu đến từ những Huấn luyện viên giàu kinh nghiệm trong bộ môn bóng rổ. Nội dung chính của Hội trại sẽ tập trung phát triển những kĩ năng cá nhân và áp dụng thực tế vào quá trình luyện tập, thi đấu trong suốt các ngày diễn ra Hội trại. Mỗi Hội trại viên sẽ nhận được 01 chiếc áo thun đến từ CFT nếu đăng ký trước ngày 28/12. Đừng bỏ lỡ sự kiện đặc biệt này và đăng ký Hội trại CFT ngay thôi.

January 4-6 2019 (January 4-5, 9:30 AM- 2:30 PM & January 6, 9:30 AM- 12:30 PM)
Saigon South International School (SSIS)

Thời gian: 3 ngày 4,5,6 Tháng 1 Năm 2019 ( Từ 9h30-14h30 2 ngày 4-5/1/2019 và từ 9h30-12h30 Ngày 6/1/2019)
Địa điểm: Trường Quốc Tế Nam Sài Gòn

Cost:
SSIS student: 3.150.000 VND
Non SSIS student: 3.500.000 VND
Weekend only (January 5-6): 2.400.000 VND

Học phí:
Học sinh trường Nam Quốc Tế Sài Gòn: 3.150.000 VND
Học sinh trường khác: 3.500.000 VND
Khoá học cuối tuần( 2 ngày 5-6/1/2019): 2.400.000 VND
Email *
Participant's Family (Last) Name/ Họ *
Participant's First Name/ Tên *
Participant's Grade / Lớp *
Gender of Participant / Giới tính *
What school does the participant attend? / Bạn đang theo học trường nào ? *
Parent/Guardian name / Tên cha mẹ/ Người Giám Hộ *
Emergency Contact Phone Number / Số điện thoại liên lạc trong trường hợp khẩn cấp *
Participant's T-Shirt Size / Kích cỡ áo phông *
I, the above mentioned parent/guardian, do hereby authorize and empower adult chaperones of the Core Focus Training Basketball Camp to make any and all decisions concerning the medical and/or surgical care of my child. I understand that the supervisor will make every attempt to contact me by telephone should medical treatment be deemed necessary. All hospitals, clinics or similar facilities, as well as doctors, nurses, medics, paramedics or other medical personnel may rely on the decisions and authorizations of the camp supervisors concerning whatever medical care or treatment, including surgical procedures, they deem necessary for my child-again, following attempts to contact me by telephone. Additionally, I agree to pay all costs, charges and expenses incurred in providing medical care for my child and release Core Focus Training, SSIS and any affiliates and representatives from responsibility for all liability and costs incurred on my behalf. I acknowledge that Participant is currently not suffering from, nor has he/she previously suffered from, any physical and/or mental disability which would preclude him/her from participation in CFT Camp, that would endanger him/her or others or would interfere with his/her ability to safely participate. I hereby release CFT Camp governed by CFT CO., LTD., Core Focus Sports Group INC., their respective officers, directors, employees and agents, and the event known as the CFT Camp and all of its coaches, employees, event staff, contractors, volunteers, agents and CFT Organizers from any and all liability as to any right of action that may accrue to my, or Participant’s, heirs or representatives, for any injury or loss that [I or] Participant may suffer while participating in and/or traveling to or from CFT Camp. I furthermore release, indemnify, hold harmless CFT CO., LTD., CFT Organizers, CFT Camp and CFT Operations and agree to defend CFT Organizers, CFT Camp and CFT Operations from and against any and all liability, actions, debts, claims and demands. I also agree that CFT and their agents, sponsors and employees may use Participant’s image in photographs and videos in future promotions, publicity and for other commercial and advertising purposes, including on the Core Focus Training website. Tôi, cha mẹ / người giám hộ nói trên, được ủy quyền và trao quyền cho là người đi kèm tại Trại Bóng Rổ Core Focus Training (CFT) để đưa ra tất cả các quyết định liên quan đến chăm sóc y tế và / hoặc phẫu thuật cho con tôi. Tôi hiểu rằng người giám sát sẽ liên hệ với tôi qua điện thoại trong trường hợp cần thiết phải điều trị y tế. Tất cả các bệnh viện, phòng khám hoặc các cơ sở chức năng tương tự, cũng như bác sĩ, y tá hoặc nhân viên y tế khác có thể dựa vào quyết định và ủy quyền của người giám sát trại liên quan đến bất kỳ dịch vụ chăm sóc hoặc điều trị nào, bao gồm việc phẫu thuật mà cần thiết cho con tôi, sẽ liên hệ với tôi qua điện thoại. Ngoài ra, tôi đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí, và chi phí phát sinh cho việc chăm phí y tế cho con tôi và nhượng quyền cho CFT, SSIS và mọi chi nhánh là đại diện chịu trách nhiệm và chi phí phát sinh thay mặt cho tôi. Tôi thừa nhận rằng người tham gia Trại hiện giờ không có chấn thương, cũng như trước đây anh ta / cô ấy đã bị bất kỳ khuyết tật về thể chất và / hoặc tinh thần nào sẽ ngăn cản anh ta / cô ấy tham gia trại CFT, điều đó sẽ gây nguy hiểm cho anh ta hoặc người khác hoặc can thiệp khả năng của mình để tham gia một cách an toàn. Tôi xin nhượng quyền cho Hội trại Bóng rổ CFT do Công ty TNHH Core Focus Training điều hành, các nhân viên, giám đốc, nhân viên và đại lý, và sự kiện được gọi là Trại Bóng rổ FCT và tất cả các huấn luyện viên, nhân viên, nhân viên sự kiện, nhà thầu, tình nguyện viên, đại lý và tổ chức CFT tất cả trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ quyền hành động nào có thể gây ra cho tôi, hoặc Người tham gia, người thừa kế hoặc người đại diện, cho bất kỳ tổn thương hoặc mất mát nào mà tôi hoặc Người tham gia có thể bị ảnh hưởng khi tham gia và / hoặc ghé thăm đến trại Bóng rổ CFT. Tôi cũng đồng ý nhượng quyền, bồi thường tổ chức Công ty CFT, CFT Camp và CFT Operations và đồng ý bảo vệ Ban Tổ Chức CFT, Hội trại CFT và phòng vận hành CFT khỏi mọi trách nhiệm, hành động, nợ nần. Tôi cũng đồng ý rằng CFT và các đại lý, nhà tài trợ và nhân viên của họ có thể sử dụng hình ảnh của người tham gia trong ảnh và video trong các chương trình khuyến mãi, công khai và cho các mục đích thương mại và quảng cáo khác, kể cả trên trang web của CFT *
By selecting "Agree" and submitting this form you, as adult guardian, and your son/daughter confirm reading, understanding, and accepting all the information stated in this form and understand that camp appearances and information is subject to change. * Bằng cách chọn "Đồng ý" và gửi biểu mẫu này thì bạn, với tư cách là người giám hộ trưởng thành và con trai/con gái của bạn xác nhận việc đọc, hiểu và chấp nhận tất cả thông tin được nêu trong biểu mẫu này và hiểu rằng diện mạo của hội trại và thông tin có thể thay đổi. *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of tlwacademy.com. Report Abuse