7. Radijo ryšio tarptautiniuose ir vidaus vandenyse taisykliųreikalavimai
Kompiuterinio testo klausimai Buriavimo egzaminui
Kvalifikacija: II-os eilės vairininkas
Paruošė: Artūras Dovydėnas ir Viktoras Golubovskis. 2011-11-21. Ver.2.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
7.17. Kuris iš šių žodžių, perduodamų UTB ryšio 16- uoju kanalu, yra saugumopranešimas ir yra siunčiamas, kai yra navigacinis arba meteorologinispavojus?
1 point
Clear selection
7.14. Kurio UTB radijo ryšio kanalo šaukinys Klaipėdos Valstybiniame jūrų uoste yra „Klaipėda radio-5“?
1 point
Clear selection
7.16. Kuris iš šių žodžių, perduodamų UTB ryšio 16-uoju kanalu, yra skubus pranešimas ir gali būti perduotas, kai gresia pavojus laivo ar žmonių saugumui?
1 point
Clear selection
7.10. Kuris iš šių žodžių, perduodamų UTB ryšio 16-uoju kanalu, yra nelaimės signalas ir nurodo, kad laivui ar žmonėms gresia rimtas ir neišvengiamas pavojus, ir reikalaujama neatidėliotinos pagalbos?
1 point
Clear selection
7.21. Kurie iš šių radijo ryšio kanalų naudojami pavojaus atveju?
1 point
Clear selection
7.36. Kuris laivas turi pirmas atlikti iškvietimą per radijo stotį?
1 point
Clear selection
7.35. Kaip radijo bangomis išsikviesti pagalbą vidaus vandenyse?
1 point
Clear selection
7.32. Kokios radijo ryšio priemonės reikalaujamos GMDSS sričiai A1?
1 point
Clear selection
7.27. Kas yra selektyviojo ryšio (DSC) numeris (MMSI) ir kur jis naudojamas?
1 point
Clear selection
7.31. Ką reiškia šis signalas . . . - - - . . .?
1 point
Clear selection
7.25. Ką reiškia trumpinys “VHF”?
1 point
Clear selection
7.3. Kuriems tikslams naudojama UTB radijo ryšio stotis vidaus vandenų laivuose?
1 point
Clear selection
7.24. Kokį tekstą privalo pranešti jachtos kapitonas esant tirštam rūkui,neturint radijo lokatoriaus ir abejojant savo saugumu?
1 point
Clear selection
7.15. Kuri tarnyba kviečiama UTB ryšiu, šaukiniu „Impulsas-3“?
1 point
Clear selection
7.30. Ką reiškia SSB ryšys ir kur jis naudojamas?
1 point
Clear selection
7.9.Kada laivai gali nesignalizuoti laivybos taisyklėse numatytais garso ir šviesos signalais?
1 point
Clear selection
7.1. Koks LET UTB 9 kanalo šaukinys, Klaipėdos Valstybiniame jūrų uoste?
1 point
Clear selection
7.13. 9-uoju UTB radijo ryšio kanalu galima susisiekti su?
1 point
Clear selection
7.34. Kas yra NAVTEX?
1 point
Clear selection
7.7. Koks yra pasienio kontrolės posto „Kopgalis“ radijo šaukinys?
1 point
Clear selection
7.22. Ar tinka mobilus telefonas ryšiui toli (30 j.m.) jūroje?
1 point
Clear selection
7.11. 73-uoju UTB radijo ryšio kanalu galima susisiekti su?
1 point
Clear selection
7.2. Kuriais UTB radijo ryšio kanalais draudžiama vesti asmeninius pokalbius Klaipėdos uosto akvatorijoje?
1 point
Clear selection
7.20. Kurie iš šių signalų praneša apie nelaimę?
1 point
Clear selection
7.18. Kuri UTB radijo stoties antena užtikrina tolimiausią ryšį?
1 point
Clear selection
7.8. Jei laivo laivavedys per radijo stotį negauna atsakymo į kvietimą, kokie tolimesni laivavedžio veiksmai?
1 point
Clear selection
7.6. Kuriuo UTB radijo ryšio kanalu galima susisiekti su koordinaciniu gelbėjimo centru?
1 point
Clear selection
7.19. Kuris iš signalų reiškia didžiausią pavojų?
1 point
Clear selection
7.4. Kuriuo UTB radijo ryšio kanalu galima susisiekti su Klaipėdos uosto laivų eismo tarnyba?
1 point
Clear selection
7.29. Kam reikalingas EPIRB įrenginys?
1 point
Clear selection
7.12. 16-uoju UTB radijo ryšio kanalu galima susisiekti su?
1 point
Clear selection
7.28. Ką reiškia MMSI numeris ir kam jis skirtas?
1 point
Clear selection
7.33. Kas yra INMARSAT?
1 point
Clear selection
7.26. Kokios radijo ryšio priemonės reikalaujamos burinės jachtos privalomajame įrangos sąraše 4 plaukiojimo kategorijai?
1 point
Clear selection
7.5. Kuriuo UTB radijo ryšio kanalu galima susisiekti su pasienio kontrolės postu “Kopgalis“?
1 point
Clear selection
7.23. Kuris jachtos kapitono veiksmas teisingas išgirdus nelaimės signalą?
1 point
Clear selection
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy