vragenlijst ouders
Beste ouder

Mijn naam is Laura Masschelin en momenteel doe ik stage in het CLB in Ieper. Tijdens deze stage doe ik onderzoek naar de informatie-uitwisseling van leerlingengegevens en de communicatie over de CLB-werking. Ik schuif deze twee onderzoeksvragen naar voor:

(1) Wanneer en hoe worden leerlingengegevens uitgewisseld tussen de school en het CLB? Is dit conform aan de privacywetgeving, het decreet rechtspositie van de minderjarige en het decreet leerlingenbegeleiding?
(2) Hoe verloopt de communicatie naar de ouders over de CLB-werking?

Aan de hand van deze vragenlijst wil ik nagaan of u als ouder op de hoogte bent van hoe het CLB te werk zou moeten gaan.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groeten
Laura Masschelin
2e master pedagogiek en onderwijskunde UGent

Met welk CLB kwam u in contact? *
Hoe kwam u terecht bij deze vragenlijst? *
Was u op de hoogte van het feit dat de zorgvraag van uw kind op het MDO of op de cel leerlingenbegeleiding besproken zou worden met het CLB? *
Zo ja, hoe werd u daarvan op de hoogte gebracht?
Your answer
Nam u zelf contact op met het CLB, na doorverwijzing van de school? *
Nam u op eigen initiatief contact op met het CLB? *
Wist u voldoende wat een traject met het CLB inhoudt? *
Was de informatie die het CLB u gaf duidelijk? *
Wist u dat een CLB-medewerker beroepsgeheim heeft? *
Wist u dat het CLB onafhankelijk werkt van de school? *
Ondernam het CLB stappen waarvan u op voorhand niet op de hoogte was? *
Wist u dat er een leerlingendossier bestaat en dat u dat mag inkijken (met toestemming van uw kind indien 12+)? *
Indien u een antwoord wenst te nuanceren, kan dat hieronder.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service