Qytetarët për Komunën: Punojmë sëbashku për transparencë dhe përgjegjësi
Në kuadër të projektit "Qytetarët për Komunën – Punojmë së bashku për transparencë dhe përgjegjësi", NEXUS - Koncepti Civil në bashkëpunim me komunën e Gostivarit, do të zbatojnë aktivitete të përbashkëta të të njëjtit projekt. Bëhet fjalë për një ueb Platformë që synon të rrisë pjesëmarrjen e qytetarëve në identifikimin dhe zgjidhjen e problemeve të përditshme lokale. Ky projekt do të inkurajojë bashkëveprim më të madh midis vetqeverisjes lokale dhe qytetarëve, do të krijojë një atmosferë ku pjesëmarrja qytetarëve do të jetë kyçe, përmes të cilave qytetarët do mund ti shprehin ankesat e tyre në mënyrë të drejtpërdrejtë, në të njëjtën mënyrë të kryejnë edhe mbikqyrje mbi punën e pushtetit lokal.
Shoqata e qytetarëve "NEXUS - Koncepti Civil"
Gjini? *
Viti i lindjes? *
Your answer
Kombësi? *
A mendoni se ueb aplikacioni për raportimin e problemeve nga ana e qytetarëve, është një mjet i nevojshëm? *
A mendoni se ueb aplikacioni për raportimin e problemeve nga ana e qytetarëve, është një mjet i përshtatshëm? *
A pajtoheni që kjo është një mënyrë e lehtë dhe efektive për të raportuar problemet? *
A do ta përdorni ueb aplikacionin për të raportuar problemet që ju irritojnë çdo ditë? *
Cilat nga kategoritë e poshtëshënuara janë kyçe lidhur me përmirsimin e cilësive të jetës në komunën Tuaj (të mundshme janë më tepër përgjigje) *
Required
A mendoni se komuna do të angazhohet në mënyrë të duhur dhe do tu përgjigjet kërkesave për ti zgjidhur? *
A mendoni se shërbimet publike do të angazhohen siç duhet dhe do t'i qasen zgjidhjes së problemeve të raportuara?
Çfarë kategori të tjera do të shtonit si mundësi për të raportuar një problem, përveç të lartëpërmendurave? (numëroni)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy