Skráning IceCup 2019. 7 Apríl.
ATH. NÝJAR UPPLÝSINGAR.

Þeir sem skrá sig ekki á mótið hér viku fyrir mótið getur verið neitað þáttöku vegna skorts á svæði.
Þeir sem skrá sig eftir skráningarfrestinn geta keppt ef pláss er á svæðinu. Aukasvæði sem er laust er deilt út byggt á regluni fyrstur kemur og lætur vita af sér, fær fyrstur pláss.

Þetta er gert vegna þess að takmarkað pláss getur verið á mótinu fyrir þá sem vilja taka þátt. Skipuleggjendur verða einnig að hafa smá tíma til að skipuleggja mótið og verða því að vita hve margir keppendur mæta og upplýsingar um þá.

Allir keppendur keppa á 18m á Triple eða Fullface 40cm skífu. Skorskráning verður að skila inn útfyllt á löglegt skorblað með undirskrift og vottað, EINNIG ÞARF dómari að votta/kvitta á skorblaðið. Ath. samkvæmt Bogfiminefnd er aðeins hægt að slá Íslandsmet þar sem landsdómari eða hærri gráða er staddur og vottar skorblaðið á IceCup. (Skorblöð sem eru ekki rétt útfyllt eða ekki vottuð verður hafnað.)

Fólk utan höfuðborgarsvæðið þarf að skila skor ekki síðar en degi fyrir mót, ekki er tekið við skorum eftir það fyrir tiltekið mót. Til reynslu er núna í boði að keppa allt að 1 viku fyrir mót svo framarlega sem gildur dómari hefur yfirumsjón með keppni, reglum sé framfylgt og skráning fari rétt fram. Fyrir þá sem keppa utan aðal keppnisstaðar sem er í Bogfimisetrinu í Reykjavík, skilið mynd af skorblöðum á mail icecup@archery.is og kr. 3.000 greiðslu á RN: 0140-05-072044 , KT: 290175-3489 MEÐ FULLU NAFNI KEPPANDA Í SKÝRINGU.

Þeir sem keppa á aðal keppnisstað geta greitt á staðnum ef þeir óska.
ATH. Óskað er eftir greiðslum eigi síðar en 15 mín. fyrir byrjun á mótinu.

ATT. NEW INFORMATION.

Those who do not register here a week before the competition might be ineligible because of space limitations on the premises. Those who register after the deadline may compete if space is available. Available spaces will be allocated to those who apply to compete based on the rule, first come first gets space.

This is done because there may be limited space for those who wish to participate. Planers must have time to setup the competition and therefor need to know the number of competitors and basic information from them.

All competitors compete at 18m on a Triple or Fulface 40cm Target Face. Scoring must be submitted on a certified form with a signature and witness, a judge MUST AS WELL witness/sign the scoring. Att. According to the Archery Committee a national record can only be broken where a national judge or higher status is present and certifies scoring at IceCup. (Scoring sheets that are not properly filled out or not witnessed will be rejected.)

People outside of the capital area need to submit scores a day before the tournament, scores will not be accepted after the deadline for each particular tournament. As a trial, it is now possible to compete up to 1 week before tournaments as long as a valid judge supervises the competition, rules are enforced and scoring is properly conducted. For those who compete outside of the main competition venue located at Bogfimisetrið in Reykjavik, submit a photo of the scores to email: icecup@archery.is and kr. 3.000 payment to Account: 0140-05-072044, KT: 290175-3489 WITH THE FULL NAME OF THE COMPETITOR IN THE EXPLANATION.

Competitors who compete at the main facility may pay on site if they wish to do so.
ATT. We kindly ask that competition fee be be paid no later than 15 min. before competition.

Email address *
Fullt Nafn / Full Name *
Your answer
Kennitala / Social Security Number
Your answer
Landshluti Keppanda / Residence *
Bogaflokkur *
Skífa / Target Face *
Bogfimifélag / Archery Club
Your answer
Greiðsla / Fee
Fyrir þá sem keppa utan aðal keppnisstaðar sem er í Bogfimisetrinu í Reykjavík, skilið mynd af skorblöðum á mail icecup@archery.is og kr. 3.000 greiðslu á RN: 0140-05-072044 , KT: 290175-3489 MEÐ FULLU NAFNI KEPPANDA Í SKÝRINGU. Þeir sem keppa á aðal keppnisstað geta greitt á staðnum ef þeir óska.
For those who compete elsewhere than the main facility that is Bogfimisetur in Reykjavik, admit a picture/copy of your score form to email: icecup@archery.is & kr. 3.000 fee to account Nr. 0140-05-072044 , KT: 290175-3489 WITH THE FULL NAME OF THE COMPETITOR IN THE EXPLANATION AS A NOTE WITH THE TRANSACTION. Competitors who compete at the main facility may pay on site if they wish to do so.
*
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service