Badanie losów absolwentów (po 3 i 5 latach od ukończenia studiów)

Szanowni Państwo,

Pragniemy zaprosić Pana/Panią do wzięcia udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.
Celem badania jest poznanie w jaki sposób kształtuje się kariera zawodowa naszych absolwentów, realizacja planów zawodowych oraz ocena przydatności kształcenia w PWSZ AS w Wałbrzychu.
W związku z tym zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Badanie będzie miało charakter poufny, co oznacza, że informacje uzyskane od Państwa posłużą wyłącznie do utworzenia zestawień statystycznych.
  This is a required question
  pogłębienie wiedzy teoretycznej
  umiejętności do wykonywania wyuczonego zawodu
  umiejętności w pracy zespołowej
  komunikację interpersonalną
  samodzielne kształcenie/doskonalenie się
  realizację własnych zainteresowań
  Please enter one response per row
  This is a required question