แบบประเมินความพึงพอใจ การอบรมทางไกล การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV วันที่ 9 พ.ค.61
การประเมินความพึงพอใจ เมื่อผู้เข้ารับการอบรมทางไกล NEW DLTV เสร็จการอบรมแล้ว สามารถทำแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์ได้เลยโดยไม่ต้องทำการลงทะเบียน ระบบไม่ได้จัดกับข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมในการประเมินความพึงพอใจ เพียงแต่ก่อนที่ระบบจะนำผู้ใช้ไปยังส่วนจัดพิมพ์เกียรติบัตร ระบบจะกำหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมทำแบบประเมินความพึงพอใจให้เสร็จเรียบร้อยก่อน
คำชี้แจง
โปรดคลิกเลือกช่องข้อความที่ตรงตามสภาพที่เป็นจริงของท่าน หรือเติมข้อความลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ โดยแบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สพป.หนองคาย เขต 2. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms