Žiadosť o prijatie za člena
Z@ict, záujmové združenie právnických osôb
Komenského 48
01109 Žilina
IČO: 42168341

Pozn.
Podľa platných stanov združenia (https://drive.google.com/file/d/1SEBrDNqqyoKx05TCWYFAoE5RNX9dIRir/view?usp=sharing), schvaľuje žiadosti o členstvo Valné zhromaždenie združenia. Vaša prihláška bude teda schválená na najbližšom Valnom zhromaždení združenia (najneskôr do 3 mesiacov). Dovtedy vás bude kontaktovať vedenie združenia (prezident, viceprezident, resp. manažér klastra).
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Žiadateľ/Názov organizácie *
Sídlo *
IČO *
Online profil spoločnosti *
Web, LinkedIn a pod.
Počet zamestnancov spoločnosti v Slovenskej republike *
Počet zamestnancov spoločnosti v Žilinskom kraji *
Počet IT zamestnancov spoločnosti v Žilinskom kraji *
Kde vidíte najväčší prínos svojho členstva pre rozvoj združenia a jeho členov? *
Čo by ste členstvom v združení chceli získať? *
Kontaktná osoba *
Meno a priezvisko
E-mail *
Telefón *
Žiadosť podáva *
Meno a priezvisko oprávnenej osoby (štatutárny zástupca, resp. osoba konajúca na základe plnej moci)
Žiadame o prijatie za *
Súhlas so stanovami Z@ict *
Required
Súhlas s výškou členského príspevku *
Aktuálne sadzby členských príspevkov (3.bod zápisnice z Valného zhromaždenia) - https://drive.google.com/file/d/10RoIXpYaPbXxTqoWNRlMwZinfUGDFO1G/view?usp=sharing
Required
Súhlas so spracovaním údajov *
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ITkraj. Report Abuse