แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
คำชี้แจง : 1.แบบทดสอบทั้งหมด 20 ข้อ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 70 % จะได้รับเกียรติบัตร
2.ใบเกียรติบัตรจะถูกส่งไปยัง E-mail ที่กรอกไว้หลังทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ขอขอบคุณที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว
Email *
ชื่อ-สกุล *
1. การผสมกันของแสงสีตามการทดลองของ Maxwell สีแดงผสมกับสีเขียว จะได้เป็นสีอะไร *
1 point
2. หลักการที่ใช้สร้างปีกเครื่องบินให้มีผิวด้านบนโค้ง ด้านล่างเรียบ เพื่อให้เกิดแรงยก เป็นหลักการของนักวิทยาศาสตร์ชื่อว่าอะไร *
1 point
3. การถ่ายโอนความร้อนจากดวงอาทิตย์มายังโลก เรียกว่าอะไร *
1 point
4. จากการทดลอง เรื่อง การเกิดภาพบนกระจกเงาที่ทำมุมต่างกัน เมื่อกระจกเงา 2 บาท ทำมุมกัน 60 องศา จะทำให้ได้ภาพกี่ภาพ *
1 point
5. ภาพที่ได้จากการสะท้อนบนกระจกนูน มีลักษณะเป็นอย่างไร *
1 point
6. ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์ของกระจกนูน *
1 point
7. กล้องตาเรือใช้กระจกเงา 2 แผ่นทำมุมกันกี่องศา *
1 point
8. การสะท้อนภาพบนกระจกเงาทรงกระบอกนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในเรื่องใด *
1 point
9. การทำงานของเครื่องผ่อนแรงใช้หลักการทำงานของเฟืองชนิดใด *
1 point
10. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ (Theory of Relativity) เป็นทฤษฎีของนักวิทยาศาสตร์ท่านใด *
1 point
11. นักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าคือใคร *
1 point
12. นักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบธาตุเรเดียม คือใคร *
1 point
13. นักวิทยาศาสตร์ที่ตั้งกฎแรงดึงดูดของโลก คือใคร *
1 point
14. นักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบทฤษฎีโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ (Copernicus Theory) โดยทฤษฎีนี้กล่าวว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของสุริยะจักรวาล โลก ดาวเคราะห์อื่นๆต้องหมุนรอบดวงอาทิตย์และโลกมีสัณฐานเป็นทรงกลม คือใคร *
1 point
15. นักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบว่า การโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์นั้น มีลักษณะเป็นวงรี คือใคร *
1 point
16. ข้อใดเป็นผลงานการค้นพบของหลุยส์ ปาสเตอร์ *
1 point
17. นักวิทยาศาสตร์ท่านใด ค้นพบสมบัติของแสงที่ว่า แสงสีขาวประกอบขึ้นจากแสงสีรุ้ง *
1 point
18. ผู้ใดคือ “เป็นบิดาแห่งจุลชีววิทยา” *
1 point
19. จำนวนที่ไม่มีขอบเขตหรือไม่มีที่สิ้นสุด เช่น เงาที่เกิดจากการสะท้อนของกระจกเงาสองบาน เรียกว่าอะไร *
1 point
20. หุ่นนักวิทยาศาสตร์บริเวณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว มีทั้งหมดกี่คน *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy