WiTech annual meeting
Welcome to the annual meeting where we will choose a new board and go through the financial year and present a plan and budget for the next fiscal year.

When? Monday June 24th, 11:45-13:00
Where? Linneaus university (it will be possible to join meeting through webb)
Last day for registration June 16th.

There will be a light lunch served.
Documents for the meeting will be sent out by email to registered participants one week before.

Agenda for the annual meeting :

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 2 år.
b) val av vice ordförande för en tid av 1 år.
b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år.
d) 1 revisor. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Welcome!

Name *
Your answer
E-mail *
Your answer
How would you like to attend the meeting? *
Allergies or other special food requests (if you are attending the meeting att LNU).
Your answer
How did you hear about the event? *
Do you want to add something to the agenda?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service