Adatfelmérő lap GDPR tanácsadás előzetes árajánlatához

A kérdőív alapos kitöltése kb. 30 percet is igénybe vehet!

Kérem, hogy csak az adatok kiadására felhatalmazást kapott személy töltse ki a kérdőívet!

A megadott válaszok és az adószámmal elérhető nyilvános adatok elemzése alapján tájékoztató jellegű feladat,- és árajánlatot tudok adni tanácsadói feladatok ellátására a GDPR megfelelőség kialakításához, mely alapját képezheti további egyeztetéseknek szerződéskötésnek.

A megadott feladat és árajánlat üzleti titoknak minősül, kizárólag a címzettre vonatkozik.

A kérdőiv kitöltésével kapott válaszokat és adatokat üzleti tikokként kezelem, harmadik félnek nem adom át.

A kitöltéshez használja az e-mailben megjelenő "KITÖLTÉS A GOOGLE ŰRLAPOK SZOLGÁLTATÁSBAN" menüpontot!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
1. Az Ön neve: *
2. Az Ön státusza az adott szervezetben: *
3. Az Ön e-mail címe: *
4. Ön fenti adatainak megadásával hozzájárul ezen személyes adatok általam történő tárolásához? Fenti adatait kizárólag a tanácsadói feladatok ellátásával kapcsolatos előzetes egyeztetéshez illetve szerződés előkészítéshez, szerződés kötéshez, illetve kapcsolattartáshoz használom fel. *
5. Amennyiben nem járul hozzá adatainak kezeléséhez, úgy kérem jelölje meg egy másik személyt kapcsolattartásra. Kérem adja meg e személy nevét, státuszát a szervezetben, illetve e-mail címét.
6. Az érintett szervezet neve, amely részére a GDPR feladat és árajánlatot kell készíteni: *
7. Az érintett szervezet adószáma: *
8. A szervezet közfeladatot is lát el? *
9. Ha igen, mi a feladatellátás jogalapja? (jogszabály, szerződés, stb).
10. Kapcsolt vállalkozása van? *
11. Ha igen, neve(i) és adószáma(i):
12. A szervezet a tevékenységét: *
Required
13. A szervezet tagjai, vezetői illetve alkalmazottai között van közszereplő? *
14. Saját alkalmazottak száma: *
15. Ebből 16-18 év közöttiek száma: *
16. Munkaerőközvetítőn, nyugdíjas vagy diákszövetekezeten keresztül igénybe vett munkatársak száma: *
17. Ebből 16-18 év közöttiek száma: *
18. Tanulmányi szerződés keretében a szervezetnél lévő diákok, gyakornokok száma: *
19. Foglalkoztatottak közül rehabilitációval érintettek száma: *
20. Foglalkoztatottak közül fogyatékkal érintettek száma: *
21. Könyvelés: *
Required
22. Munkaügy, HR *
Required
23. Bérszámfejtés: *
Required
24. Marketing, PR *
Required
25. Könyvvizsgáló: *
Required
26. Folyamatos ügyvédi kapcsolat *
Required
27. Üzemorvos *
Required
28. Munkavédelmi szakember *
Required
29. Informatikus, aki felel a teljeskörű IT-ért *
Required
30. Szakszervezet, üzemi tanács *
Required
31. Adnak át egyéb harmadik félnek adatokat?  Ha igen, kinek? (pl.: leányvállalat, futárcég, külső közvéleménykutató, stb.) *
32. Honlap/ok *
Required
33. Honlap/ok neve/i
34. Honlapon/okon regisztráció, vagy bármilyen személyes adat felvétele *
Required
35. Az alábbiak közül melyik használatára kerül sor? *
Required
36. A szervezet hogyan tárolja az adatokat? *
Required
37. WIFI renszert üzemeltetnek? *
Required
38. Ügyfélnyilvántartót, CRM-et használnak? *
Required
39. Milyen iktató rendszerük van? *
Required
40. Ügyfélszolgálat: *
Required
41. Telefonos ügyfélszolgálat esetén:
42. Milyen belső szabályzatokkal rendelkezik, amelyek kapcsolódnak személyes adatok kezeléséhez? (pl.: őrzési és vagyonvédelmi szabályzat, SZMSZ, eljárásrend, ügyrend, stb.) *
43. Van saját készítésű Magatartási kódex *
44. Van írásos ügyféltájékoztató nyomtatott vagy online formában *
45. Ha va, kérem küldje el vagy jelölje meg hol találom.
46. Kamera rendszert használnak: *
47. Beléptető rendszert használnak: *
48. Ha van, milyen módszerrel követik a be és kilépést?
49. Munkavállalók személyre szabottan használnak-e az alábbi eszközökből *
Required
50. Használ vagy fejleszt-e olyan informatikai rendszert, amely személyes adatokat kezel? *
51. Ha igen, az milyen személyes adatokra vonatkozik?
52. Szükséges-e személyes adatokat gyűjteni a szolgáltatás, értékesítés működtetéséhez? Ha igen, melyek ezek? *
53. Megvalósul-e a korábbiaktól eltérő célú adatkezelés már meglévő személyes adatokkal kapcsolatban? *
54. Alkalmaz új adatköröket gyűjtő technológiát, amely jelentős mértékben megváltoztatja az adatkezelést? *
55. Terveznek-e 2018/2019 években releváns szervezeti változás? Ha igen,  pl. az egyesülés, beolvadás vagy egyéb szervezeti átalakulás hatással van-e az adatbázisokra? *
56. Terveznek-e 2018/2019 években releváns szervezeti változás? Ha igen,  pl. az egyesülés, beolvadás vagy egyéb szervezeti átalakulás  eredményezi új adatok kezelését vagy új nyilvánosságra hozatali eljárásokat? *
57. Amennyiben ez az információ már korábban be lett gyűjtve: érint-e új vagy nagy létszámú érintetti csoportot? *
58. Amennyiben ez az információ már korábban be lett gyűjtve:  rögzít-e ezen felül további személyes adatot?  Ha igen, milyet? *
59. A szolgáltatás korlátozza-e az érintettek személyes adataikhoz való hozzáféréséhez fűződő jogait? *
60. Tervezi-e egymást követő 12 hónapból álló időszak során 5000-nél több érintett személyes adatainak kezelését?   *
61. Megvalósul-e különleges adatok, tartózkodási helyre utaló adatok, illetve gyermekekre vagy munkavállalókra vonatkozó, széleskörű nyilvántartási rendszerekben tárolt adatok kezelése?  Ha igen, milyen adatok ezek? *
62. Megvalósul-e egészségügyi ellátás nyújtására, járványügyi kutatásokra, mentális vagy fertőző betegségekre irányuló felmérésekre vonatkozó személyes adatok kezelése, amennyiben az adatok feldolgozására meghatározott egyénekre széles körben vonatkozó intézkedések vagy döntések meghozatala érdekében kerül sor? Ha igen, milyen adatok ezek? *
63. Megvalósul-e nyilvánosság számára hozzáférhető területek nagyarányú, automatizált nyomon követése?   *
64. Megvalósul-e olyan adatkezelés, amely során a személyes adatok megsértése várhatóan hátrányosan érintené az érintett személyes adatainak, magánéletének, jogainak vagy jogos érdekeinek védelmét?  (pl.: egészségügyi állapot kiderülése célponttá változtathatja az érintettet) *
65. A szervezet, cég, vállalkozás fő tevékenységei olyan eljárásokat foglalnak-e magukban, amelyek jellegüknél, alkalmazási területüknél, illetve céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és rendszerszerű megfigyelését igénylik? (pl.: üzletbe, ügyfélszolgálatba kihelyezett kamera) *
66. A személyes adatokat olyan jelentős számú személy számára teszik-e hozzáférhetővé, amely ésszerűen elvárható módon nem korlátozható?  (pl. társasházban a lakók befizetéseit tartalmazó kimutatás szétosztása a postaládákba) Ha igen, mik ezek a folyamatok *
67. Használnak-e új azonosító vagy hozzáférési jogosultságot ellenőrző rendszert, például biometrikus azonosítást? *
68. Megfigyelés alatt állnak-e az érintettek helyváltoztatás, másokkal való kommunikáció vagy egyéb magatartás tanúsítása közben? (pl. gépjármű vagy személy helymeghatározása GPS rendszerrel) Ha igen, mit használnak? *
69. Megvalósul-e automatizált adatfeldolgozás? Ha igen, milyen módon? *
70. Személyes adatok védelmének növelése érdekében vannak-e (ha volt ilyen) a korábbinál magasabb szintű adatbiztonsági követelmények? *
71. Személyes adatokkal való visszaélés megelőzése érdekében bevezetésre kerülnek-e új vagy módosított előírások? *
72. Személyes adatok tárolásával kapcsolatban bevezetésre kerülnek-e új vagy módosított előírások? *
73. Megvalósul-e tudományos kutatási vagy bármilyen statisztikai célból történő adatkezelés? *
74. Az adatkezelés kiterjed-e különleges adatokra? Ha igen, kérem nevesítse: pl. vallás, etnikum, szexuális beállítottság, eü adatok stb. *
75. Megvalósul-e bármilyen más, magánszférát érintő tevékenység? Pl. családi nap, nőnap, céges díjak átadása, közös fotózás, kirándulás stb. *
76. Végeztek-e már korábban hatásvizsgálatot a személyes adatok kezelésével kapcsolatban? Ha igen, ki és mikor végezte el? *
77. Egyéb megjegyzés személyes adatok kezelésével kapcsolatban:
78. Egyéb információ:
79. Egyéb kérdés:
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy