Informovanosť obyvateľov o účinkoch ultrafialového žiarenia a ich návštevnosť v soláriách (DOTAZNÍK)
Dovoľujeme si Vás poprosiť o vyplnenie dotazníka, ktorý je zameraný na zistenie informovanosti obyvateľov o účinkoch solárií a ich návštevnosti v týchto zariadeniach. Dotazník je anonymný a dobrovoľný, preto Vás prosíme o úprimnosť vo Vašich odpovediach. Za Vašu ochotu a spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

Úrad verejného zdravotníctva SR
regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR

Bydlisko respondenta:
Okres:
Your answer
Pohlavie respondenta:
Vek respondenta:
Your answer
1. Soláriá sú zdrojom:
2. Soláriá produkujú žiarenie:
3. V ktorom období roka navštevujete soláriá?
4. Ako často navštevujete soláriá?
5. Koľko minút sa priemerne opaľujete v soláriách?
6. Aké ochranné pomôcky v soláriách používate?
7. Poučil Vás personál pri návšteve solária o možných zdravotných rizikách?
8. Môže užívanie niektorých liekov (antibiotiká, hormonálna antikoncepcia, ...) zvýšiť citlivosť pokožky na opaľovanie?
9. Je správne zbaviť kožu pred opaľovaním v soláriu šperkov, ozdôb a kozmetických prípravkov?
10. Predstavuje podľa Vás opaľovanie v soláriu zvýšené riziko poškodenia zdravia?
11. Opaľovanie v soláriu môže (môžete označiť viac odpovedí):
12. Keď som sa práve opaľoval/opaľovala v soláriu nemal/nemala by som:
13. Soláriá môžu navštevovať:
14. Z akého dôvodu navštevujete soláriá?
15. Prečo nenavštevujete soláriá?
16. Zaraďte svoju pokožku do typu podľa znakov:
17. Odkiaľ čerpáte informácie o soláriách?
18. Súhlasili by ste so zavedením určitých obmedzení (napr. vekovej hranice) pre voľný prístup do solária?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service