Колко добре познавам своята култура и традиции

Уважаеми респонденти,
Въпросникът “Колко добре познавам своята култура и традиции?” е организиран в рамките на проекта ФОКАЛ, финансиран с помощта на Програмата за Учене през Целия Живот (Грюндвиг Партньорства). Бихме искали с този въпросник да изразите Вашето мнение и знания за културата, традициите, вярванията и други теми, свързани с културното наследство и неговото развитие на Вашата страна.
Информацията, предоставена чрез този въпросник, както и резултатите от изследването ще се използват за създаването на нови учебни продукти; ще ни помогнат да разберем кои са темите, които е необходимо да бъдат по-детайлно представени на работните семинари по проекта и включени в крайния отчет. Обобщените резултати от изследването и свързаният с тях доклад (достъпен и на уеб сайта на проекта www.focalproject.eu ) ще са първа стъпка в културния обмен и основа за опознаването на нови култури.

Когато сте готови с отговорите, моля натиснете бутона SUBMIT в края на формата.

Благодарим Ви предварително за съдействието и откровените отговори.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question