ทดสอบและซ่อมเสริม เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้า 30 ข้อ
ดูคลิปการใช้ชีวิตในอวกาศ แล้วตอบคำถามต่อไปนี้
เลขที่ *
Your answer
เหตุใดจึงมีการสร้างยานขนส่งอวกาศขึ้นมาใช้ 1. เพื่อเป็นพาหนะสำหรับบรรทุกสิ่งของและมนุษย์ขึ้นไปบนอวกาศ 2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 3. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปท่องเที่ยวนอกโลก 4. เพื่อขนย้ายมนุษย์ไปในอนาคต *
21. ช่วงเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมใช้กลุ่มดาวใดในการหาทิศเหนือตามลำดับ 1. กลุ่มดาวค้างคาว กับ กลุ่มดาวนายพราน 2. กลุ่มดาวนายพรานกับกลุ่มดาวจระเข้ 3. กลุ่มดาวจระเข้ กับกลุ่มดาวนายพราน 4. กลุ่มดาวจระเข้ กับกลุ่มดารค้างคาว *
16. มุมเงยมีค่าต่ำสุด และสูงสุดเท่าใด 1. 0 กับ 360 องศา 2. 0 กับ 90 องศา 3. 0 กับ 180 องศา 4. 0 กับ 270 องศา *
28. วันที่ 24 มกราคม ดวงอาทิตย์อยู่ในกลุ่มดาวใด 1. แพะทะเล 2. หญิงสาวพรหมจรรย์ 3. กลุ่มดาวปลา 4. กลุ่มดาวคนคู่ *
13. จุดเริ่มต้นในการบอกมุมทิศ แล้วหมุนรอบตัวเองตามเข็มนาฬิกา เริ่มวัดมุมจากทิศใด 1. ทิศตะวันออก 2. ทิศตะวันตก 3. ทิศเหนือ 4. ทิศใต้ *
25. ปัจจุบันกำหนดดาวกฤษ์เป็นกี่กลุ่ม 1. 99 กลุ่ม 2. 108 กลุ่ม 3. 88 กลุ่ม 4. 158 กลุ่ม *
9. เมื่อยืนบนโลก เหยียดแขนตรงและกางนิ้วทุกนิ้วยื่นไปบนฟ้า ระยะห่างบนฟ้าระหว่างปลายนิ้ว ข้อใดไม่ถูกต้อง 1. นิ้วโป้ง ห่างกัน 22 องศา 2. นิ้วชี้หนา 2 อาศา 3. นิ้วชี้ นิ้วกลาง หนา 4 องศา 4. นิ้วก้อย หนา 3 องศา *
29. ปลายเดือนมีนาคม เราจะไม่สามารถสังเกตเห็นกลุ่มใดกลุ่มใดบนท้องฟ้า 1. แพะทะเล 2. หญิงสาวพรหมจรรย์ 3. กลุ่มดาวปลา 4. กลุ่มดาวคนคู่ *
18. มุมทิศ และมุมเงย ของกระจุกดาวลูกไก่ วันที่ 28 ก.พ. เวลา 20.00 น. มีค่าเท่าใดตามลำดับ 1. 285 กับ 50 องศา 2. 90 กับ 180 องศา 3. 10 กับ 270 องศา 4. 50 กับ 285 องศา *
ตัวชี้วัด ม.3/1 สาระที่ 7 มาตรฐาน ว 7.2 *
สืบค้นและอภิปรายความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้สำรวจอวกาศ วัตถุท้องฟ้า สภาวะอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร และการสื่อสาร
MM
/
DD
/
YYYY
17. ในแผนที่ดาว สามารถสังเกตเห็นดวงจันทร์ และดาวเคราะห์หรือไม่ 1. เห็นเพราะเป็นดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้า 2. ไม่เห็น เพราะดวงจันทร์ และดาวเคราะห์มีการเคลื่อนที่ในแต่ละวัน 3. ไม่เห็น เห็นแต่ดาวฤกษ์เพราะการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งน้อยมาก และดาวฤกษ์อยู่ไกลมาก *
23. ในวันที่ 22 กันยายน เราจะไม่เห็นกลุ่มดาวจักรราศรีกลุ่มใด 1. กลุ่มดาวมิถุน 2. กลุ่มดาวสิงโต 3. กลุ่มดาวกันย์ 4. กลุ่มดาวพฤษจิก *
30. จงเรียงลำดับ เอกภพ ระบบสุริยะ และกาแลกซี จากเล็กที่สุดไปหาใหญ่ที่สุด 1. เอกภพ 2. ระบบสุริยะ 3. กาแลกซี *
ห้องที่เรียนในระดับชั้น ม.3 *
22. คนบนโลกเห็นดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ปรากฏผ่านกลุ่มดาวจักรราศรีไปทางทิศอะไร 1. ทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก 2. ทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก 3. ทิศเหนือไปทิศใต้ 4. ทิศใต้ไปทิศเหนือ *
4. จงเรียงลำดับ ระบบของดวงดาวต่อไปนี้จากใหญ่ที่สุด ไปหาเล็กที่สุด 1. ดาวฤกษ์ 2. ดาวเคราะห์ 3. เนบิวลา 4. กาแล็กซี 5. เอกภพ *
ชื่อ สกุล *
Your answer
19. เมื่อกลุ่มดาวจระเข้ขึ้นไปสูงสุดบนขอบฟ้าจะอยู่ทางทิศใด 1. ทิศตะวันออก 2. ทิศตะวันตก 3. ทิศเหนือ 4. ทิศใต้ *
27. กลุ่มดาวใดบ้างที่ขึ้นทางทิศตะวันออก และตกทางทิศตะวันตกพอดี 1. กลุ่มดาวปลา 2. กลุ่มดาวหญิงสาว 3. กลุ่มดาวนายพราน 4. กลุ่มดาวค้างคาว *
15. จุดเหนือศีรษะ มีมุมเงยเท่ากับเท่าใด 1. 90 องศา 2. 180 องศา 3. 270 องศา 4. 360 องศา *
10. จากข้อมูล ดาวพุธมีค่ามุมห่างสุด 28 องศา หมายความว่าอย่างไร 1. ดาวพุธห่างจากดวงอาทิตย์ 28 องศา 2.ดาวพุธจะอยู่สูงจากขอบฟ้าไม่เกิน 28 องศา 3. ดาวพุธอยู่ห่างจากโลก 28 องศา 4. ดาวพุธอยู่ห่างจากดวงจันทร์ 28 องศา *
26. ทำไมจึงไม่เห็นดาวศุกร์ขึ้นอยู่กลางท้องฟ้า 1. ดาวศุกร์ขึ้นสูงสูดไม่เกิน 47 องศา 2. มุมห่างของดาวศุกร์ไม่เกิน 47 องศา 3. ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ดวงที่สอง ของระบบสุริยะ วงโคจรแคบ *
8. การใช้มือวัดมุมดาว ถ้าใช้นิ้วช้และนิ้วก้อย ระยะเชิงมุมเท่ากับกี่องศา 1. 5 องศา 2. 10 องศา 3. 15 องศา 4. 20 องศา *
12. ค่าที่ใช้บอกความสูงจากขอบฟ้าของดวงดาวบนท้องฟ้า เรียกว่าอะไร 1. มุมเงย 2. มุมทิศ 3. มุมละติจูด 4. มุมลองจิจูด *
5. การหาตำแหน่งของวัตถุบนโลก ใช้ข้อมูลจากค่าใด 1. มุมทิศ 2. มุมเงย 3. ค่าละติจูด 4. ค่าลองจิจูด 5. มุมห่าง *
16. มุมทิศมีค่าต่ำสุด และสูงสุดเท่าใด 1. 0 กับ 360 องศา 2. 0 กับ 90 องศา 3. 0 กับ 180 องศา 4. 0 กับ 270 องศา *
6. การบอกตำแหน่งวัตถุท้องฟ้า ใช้ข้อมูลจากค่าใด 1. มุมทิศ 2. มุมเงย 3. ค่าละติจูด 4. ค่าลองจิจูด 5. มุมห่าง *
14. วัดมุมทิศไปใด้ 270 องศา ตรงกับทิศใด 1. ทิศเหนือ 2. ทิศใต้ 3. ทิศตะวันตก 4. ทิศตะวันออก *
11. ค่าที่ใช้บอกทิศของดวงดาวบนท้องฟ้า เรียกว่าอะไร 1. มุมเงย 2. มุมทิศ 3. มุมละติจูด 4. มุมลองจิจูด *
3. การหาตำแหน่งดาวเหนือ หรือทิศเหนือ ได้จากกลุ่มดาวใดต่อไปนี้ 1. กลุ่มดาวสิงห์ 2. กลุ่มดาวจระเข้ 3. กลุ่มดาวนายพราน 4. กลุ่มดาวค้างคาว *
2. ดาวตามข้อใด เป็นดาวฤกษ์ที่ปรากฏอยู่ตำแหน่งเดิมตลอดเวลา 1. ดาวหัวใจสิงห์ 2. ดาวเหนือ 3. ดาวค้างคาว 4. ดาวนายพรานส์ *
7. การใช้มือวัดมุมดาว ใช้กำปั้นมือ 1 กำปั้นเท่ากับกี่องศา 1. 5 องศา 2. 10 องศา 3. 15 องศา 4. 20 องศา *
24. ในแต่ละคืนเราจะเห็นกลุ่มดาวจักรราศรีกี่กลุ่ม 1. 12 กลุ่ม 2. 11 กลุ่ม 3. 10 กลุ่ม 4. 15 กลุ่ม *
20. ดาวเหนือ อยู่ในกลุ่มดาวใด 1. กลุ่มดาวจระเข้ 2. กลุ่มดาวหมีเเล็ก 3. กลุ่มดาวสิงโต 4. กลุ่มดาวหมีใหญ่ *
1. ดวงดาวที่สังเกตเห็นบนท้องฟ้าส่วนใหญ่เป็นดวงดาวตามข้อใด 1. ดาวเคราะห์ 2. ดาวฤกษ์ 3. ดาวหาง *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms