ใบสมัครโครงการเผยแพร่การบรรยายกฎหมายเนติบัณฑิต สมัยที่ 70 ภาคเรียนที่สอง ปีการศึกษา 2560 (ภาคค่ำ)(บรรยายระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 – 10 มีนาคม 2561)
ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครบุคคลผู้สนใจเข้าศึกษา การบรรยายกฎหมายเนติบัณฑิต สมัยที่ 70 ภาคเรียนที่สอง ปีการศึกษา 2560 (ภาคค่ำ) โดยจะดำเนินการถ่ายทอดสดจากห้องบรรยายของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กรุงเทพมหานคร มายังอาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (จันทร์ – ศุกร์ 17.00 – 20.00 น. บรรยายห้อง POL-LAW 401 และวันเสาร์ 08.00 – 17.00 น.
บรรยายห้อง POL-LAW 501 เริ่มบรรยายระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 – 10 มีนาคม 2561)
เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 ธันวาคม 2560
โดยผู้สนใจ สามารถกรอกรายละเอียดด้านล่าง เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ
Email address *
คำนำหน้านาม *
Your answer
ชื่อ นามสกุล *
Your answer
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ *
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน *
Your answer
ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมจะชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 1,000 บาท (ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2560) *
Required
หมายเหตุ 1.หลังชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครนำสำเนาหลักฐานการชำระเงิน 1 ฉบับ โดยระบุชื่อ – นามสกุล พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว มายื่นกับทางเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนหน้าห้องบรรยาย เพื่อใช้ในการทำบัตรประจำตัวผู้เข้าอบรมต่อไป โดยยื่นหลักฐานได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 – 12 ธันวาคม 2560 2. ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ผู้เข้ารับฟังบรรยาย ต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าอบรมต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนเข้ารับการฟังบรรยายทุกครั้ง 3.ตารางการบรรยายและสถานที่บรรยาย อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Burapha University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms