Pedagógus kérdőív
Kérem, segítse a helyzetfelmérés-elemzés elkészítését a GINOP-6.2.3-17 pályázathoz a kérdőív kitöltésével
Melyik szakképző iskolában tanít? *
Legmagasabb iskolai végzettsége?
Hány éve végez oktató tevékenységet?
Milyen képzésben résztvevő tanulókat tanít? (magasabb óraszámban tanítottat jelölje)
Mely tantárgy oktatásában vesz részt? (magasabb óraszámban tanítottat jelölje)
Részt vett-e továbbképzésen az elmúlt 3 évben?
Milyen gyakran alkalmazza a különféle oktatási módszereket?
Minden tanórán
Hetente
Havonta
Félévente egyszer
Sohasem
előadás
magyarázat
megbeszélés
vita
tanulói kiselőadások
elbeszélés
szemléltetés
projektmódszer
kooperatív oktatási módszer
szimuláció
szerepjáték
játék
házi feladat
Milyen gyakran használja a különböző oktatás szervezési módokat és munkaformákat?
Minden tanórán
Hetente
Havonta
Félévente egyszer
Sohasem
Frontális osztálymunka
Tanári magyarázat
Önálló tanulói munka
Páros munka
A tanulók csoportos feladatmegoldása
A tanulók csoportos kísérletezése
Projekt munka
Játék
Szükségesnek tartja-e a tanórán a tanulók differenciálást?
Megoldható a tanórán a tanulók differenciálása?
Ha nem differenciálja tanulóit, mi az oka?
Milyen tanári értékelési formákat alkalmaz?
Igen
Nem
Témazáró dolgozat
Röpdolgozat
Szóbeli felelet
Házi dolgozat
Teszt
Önálló feladat
Gyakorlati órák produktuma
Projektmunka produktuma
Számítógépes (on-line) feladatok
Milyen típusú házi feladatot ad a leggyakrabban?
nem ad ilyen jellegű feladatot
ritkán ad
havonta
hetente alkalmazza
Feladat a munkafüzetből, feladatgyűjteményből, feladatlapból
Feladat a tankönyvből
Rövid adatgyűjtés
Egyéni munka egy hosszabb kutatáshoz
Kiscsoportos munka egy-két anyagrész feldolgozása
Szóbeli beszámoló elkészítése önállóan
Szóbeli beszámoló elkészítése kiscsoportban
Informatikai eszközök (IKT) használatát igénylő feladatok
Alkalmazza-e a felzárkóztatást a diákok számára, ha a tudásuk az átlagnál gyengébb?
Alkalmazza-e a tehetséggondozást a tanulók számára, ha a tudása több ízben meghaladja az átlagos szintet?
Szervez iskolán kívüli szakmai programokat tanulóinak?
Ha szervez iskolán kívüli programokat, milyeneket?
Részt vesz-e az egy osztályban tanítók megbeszélésein?
Szükségesnek és eredményesnek tartja-e a közismereti és szakmai tanárok rendszeres konzultációit?
Milyen formában tartják a kapcsolatot a szakmai és közismereti tanárok? (leggyakoribbat jelölje)
A tanulók érdekében felveszi-e a kapcsolatot a fejlesztő pedagógussal, pszichológussal, szakoktatóval, kollégiumi nevelővel?
A fejlesztő pedagógus, pszichológus tanulást támogató tevékenységei segítik-e az Ön munkáját?
Munkaközösségi megbeszéléseken érvényesíteni tudja-e álláspontját?
Milyen gyakran vesz részt szakmai megbeszéléseken?
Milyen mértékben állnak rendelkezésre munkájához a szükséges eszközök?
Folyamatos kapcsolatot tart fenn tanulói szüleivel?
Osztályfőnökként, szaktanárként van-e ismerete a diákjai iskola befejezése utáni életútjáról?
Rendszeresen használ modern pedagógiai eszközöket, eljárásokat (okostelefon, internet, stb..)
Hogyan biztosítja a tanulóknak a tananyaghoz való hozzáférést?
Milyen eszközöket használ a tanórákon?
Rendelkezésére áll-e az oktatáshoz szükséges minden anyag és eszköz?
Munkahelyén ki ösztönzi a fejlődésre?
Van-e valaki a munkahelyén, aki ösztönzi a fejlődésre?
Az elmúlt időszakban volt-e lehetősége, a tantárgyához kapcsolódóan fejlődni, újat tanulni?
A felettesei elvárják-e Öntől a minőségi munkát?
Vajon a kollégáim elkötelezték magukat a minőségi munka mellett?
A közelmúltban kaptam-e elismerést vagy dicséretet a jó munkavégzésemért?
Tudom-e, hogy mit várnak el tőlem a munkahelyemen?
Fontosnak érzi-e a munkáját?
Van-e lehetősége a mindennapos tanítás során, hogy olyan tantárgyakat tanítson, amelyek a legjobban érdeklik, amihez a legjobban ért?
Számít-e az Ön véleménye az iskolában?
Vajon a felettesem vagy valaki más a munkahelyemen, törődik velem, mint emberrel?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Csoke.eu. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms