તાલીમની જરૂરિયાત (Training Need)
શાળાનું નામ *
Your answer
શિક્ષકનું નામ
Your answer
ક્યા વિષયની તાલીમ ઈચ્છો છો? *
Required
કેટલા દિવસની તાલીમ ઈચ્છો છો? *
Required
તાલીમ માટે કઈ તાલીમ પદ્ધતિ પસંદ કરશો?
ક્યા પ્રકારના સાહિત્યની ઇચ્છા રાખો છો?
તાલીમ અંગેની આપની જરૂરિયાત વિષે વિગતે લખો.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service