Zgłoszenie na szkolenie "Miasto Gra"
Zgłoszenie na indywidualne szkolenie online z organizacji gier miejskich, które odbędzie się 4.04.2022 - 15.04.2022. Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 69 zł brutto. Udział w szkoleniu wymaga opłacenia kosztów przed dniem rozpoczęcia szkolenia (numer konta na końcu formularza).

Organizatorem szkolenia jest CityGames Katarzyna Bednarska z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasymskiej 7K lok 42 01-993 Warszawa, NIP: 5212874657, REGON: 385071533
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Imię *
Nazwisko *
Email *
Miasto dla którego chcesz stworzyć grę *
Zgoda na przetwarzanie danych i klauzula informacyjna RODO
1. Administratorem danych osobowych jest CityGames Katarzyna Bednarska z siedzibą w Warszawie przy ul. Pasymskiej 7K lok 42. We wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt poprzez e-mail yoda@grymiejskie.pl

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją i realizacją kursów/szkoleń oraz przeprowadzanych zaliczeń i egzaminów, sporządzenia i przechowywania dokumentacji, a także w celu wydania dokumentów poświadczających odbycie kursu/szkolenia oraz wyników przeprowadzonego egzaminu/zaliczenia.

3. Informacje są pozyskiwane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, Dz.U. UE - Seria L Nr 119 z 4 maja 2016 roku (RODO).

4. Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia, w którym zakończył się kurs/szkolenie.

6. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych, b) ich sprostowania, c) ograniczenia przetwarzania, d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu, nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

8. Dane osobowe i kontaktowe są niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z udziału w szkoleniu/kursie.

Zapoznałem się z powyższą klauzulą i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z realizacją kursu/szkolenia przez CityGames Katarzyna Bednarska *
Jeśli potrzebujesz faktury VAT wpisz numer NIP
Wprowadź tylko 10 cyfr, bez myślników.
Przesyłając formularz zgłoszeniowy zobowiązuję się do uiszczenia opłaty za udział w szkoleniu w wysokości 69 złotych na rzecz CityGames Katarzyna Bednarska na konto bankowe o numerze  11 1140 2004 0000 3602 7951 3713
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Kondominium. Report Abuse