Köanmälningar
Fyll i ett separat anmälningsformulär för varje barn som du vill anmäla till kön. 

Observera att du bara ska fylla i formuläret en gång per barn. Om du behöver uppdatera någon information, ska du i stället mejla direkt till kansli@lmg.se, till exempel vid byte av e-postadress och mobilnummer samt vid förskolestart, skolstart och eventuella andra förskole-/skolbyten. 

Frågor om kön ska mejlas till kansli@lmg.se, köfrågor besvaras inte per telefon. 

Antagning till Lunds Montessorigrundskola sker i huvudsak till förskoleklassen det år då barnet fyller sex år. Antagningen sker strikt enligt ködatum, det vill säga tidigast anmäld står först i kön. Ködatum är det datum då det ifyllda anmälningsformuläret tas emot. Förtur ges till syskon till elever som redan går på LMG och därefter ges förtur till barn som går på Montessoriförskola. 

Skulle vakanser uppstå senare, tillsätts platser i årskurs 1-7 enligt samma principer som ovan: syskonförtur, Montessoriförtur från Montessoriförskola och/eller en annan Montessorigrundskola och därefter enligt ködatum. 

Den första e-postadressen här nedan är den adress som ett automatiskt bekräftelsemejl skickas till. Du kommer att uppmanas att ange e-postadress en gång till längre ned i formuläret. 

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of LUNDS MONTESSORIGRUNDSKOLA.