Köanmälningar
Fyll i ett anmälningsformulär per barn som du vill anmäla till kön. Observera att du bara behöver fylla i det en gång, sker någon ändring så maila istället direkt till kansli@lmg.se.

Antagning till Lunds Montessorigrundskola sker i huvudsak till förskoleklassen, det år då barnet fyller sex år. Antagningen sker strikt enligt ködatum, d v s tidigast anmäld står först i kön. Ködatum är det datum då blanketten är LMG:s kansli till handa.

Förtur ges till syskon till elever som redan går på skolan och därefter ges förtur till barn som har gått på Montessoriförskola/-skola. Eventuella vakanser i skolans senare verksamhet tillsätts enligt samma principer.

Tänk på att uppdatera köanmälan genom mejl till kansli@lmg.se vid byte av e-postadresser och mobilnummer samt vid förskolestart, skolstart och eventuella andra förskole-/skolbyten etc.

Om du har frågor beträffande kön, kontakta LMG per e-post på kansli@lmg.se. Köfrågor kan ej besvaras per telefon.

Den första e-postadressen här nedan är den adress som ett automatiskt bekräftelse mejl skickas till. Du kommer att uppmanas att ange e-postadress en gång till längre ned i formuläret.

Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of LUNDS MONTESSORIGRUNDSKOLA.