แบบทบทวนปรัชญา ฯ รร.ร.ศร. ประจำปี 2561
แบบทบทวนฉบับนี้จัดทำขึ้น เพื่อสำรวจความคิดเห็นของกำลังพล รร.ร.ศร. ในการใช้ปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ผู้สำเร็จการศึกษาของ รร.ร.ศร. ให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา รร.หน่วย และเหล่าสายวิทยาการของ ทบ. พ.ศ. 2560 - 2564 ใน มาตรฐานที่ 7 การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลและสร้างความมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ รร.ร.ศร.อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ ด้วยการทำเครื่องหมายลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน
1. ยศ. ชื่อ สกุล โปรดระบุ........................ *
Your answer
2.หน่วยที่ปฏิบัติงาน *
3. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานใน รร.ร.ศร. *
4. ด้านการรับรู้ *
ทราบ
ไม่ทราบ
ท่านทราบถึงปรัชญาของ รร.ร.ศร.
ท่านทราบถึงวิสัยทัศน์ของ รร.ร.ศร.
ท่านทราบถึงพันธกิจของ รร.ร.ศร.
ท่านทราบถึงเอกลักษณ์ของ รร.ร.ศร.
ท่านทราบถึงอัตลักษณ์ของผู้สำเร็จการศึกษาของ รร.ร.ศร.
ท่านทราบถึงแผนแม่บทพัฒนาการศึกษาของ รร.ร.ศร. พ.ศ. 2560 - 2564
5. ด้านความเข้าใจ *
เข้าใจ
ไม่เข้าใจ
ท่านเข้าใจปรัชญา รร.ร.ศร.
ท่านเข้าใจวิสัยทัศน์ รร.ร.ศร.
ท่านเข้าใจพันธกิจของ รร.ร.ศร.
ท่านเข้าใจเอกลักษณ์ของ รร.ร.ศร.
ท่านเข้าใจอัตลักษณ์ของผู้สำเร็จการศึกษา รร.ร.ศร.
ท่านเข้าใจแผนแม่บทพัฒนาการศึกษาของ รร.ร.ศร. พ.ศ. 2560 -2564
6.ด้านความเห็นด้วย *
ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย
ท่านเห็นด้วยกับปรัชญาของ รร.ร.ศร.
ท่านเห็นด้วยกับวิสัยทัศน์ของ รร.ร.ศร.
ท่านเห็นด้วยกับพันธกิจของ รร.ร.ศร.
ท่านเห็นด้วยกับเอกลักษณ์ของ รร.ร.ศร.
ท่านเห็นด้วยกับอัตลักษณ์ของผู้สำเร็จการศึกษาของ รร.ร.ศร..
ท่านเห็นด้วยกับแผนแม่บทพัฒนาการศึกษาของ รร.ร.ศร. พ.ศ. 2560 -2564
7. ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับข้อ 6 ด้านความเห็นด้วย กรุณาให้เหตุผล
Your answer
ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms