แบบประเมินความพึงพอใจ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เทศบาลตำบลเขาคอก  อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลเขาคอก หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลเขาคอก เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้ บริการและดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อผู้ขอรับบริการ (บุคคลหรือหน่วยงาน) *
ที่อยู่ผู้ขอรับบริการ *
เบอร์โทรศัพท์ผู้ขอรับบริการ *
ขอรับบริการจาก (ชื่อหน่วยงานผู้ให้บริการ) *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy