Přihláška k letnímu jezdeckému soustředění 2024
Vyplněním tohoto dotazníku souhlasím a beru na vědomí zpracování mých osobních údajů v souvislosti s přihláškou k jezdeckému výcviku správcem Jezdeckým klubem Roketnice, z. s., IČ: 06144004, sídlem Tvarožná 184, 664 05 Tvarožná a dále:

- MMB (Magistrát města Brna), MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR), Kooperativa pojišťovna, Vienna Insurance Group, a.s., ČJF (Česká jezdecká federace), Mikroregionem Roketnice, IČ: 70864497, Obecními úřady brněnských městských částí, vesnic a městysů spadajících do mikroregionu Roketnice a dalších obcí, z nichž je v klubu nejméně jeden aktivní člen,

a souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro marketingové účely včetně zasílání obchodních sdělení.

Podrobnější informace o zpracování osobních údajů mi budou poskytnuty aktuálním předsedou Jezdeckého klubu Roketnice na vyžádání v ústní podobě.

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněná fyzická osoba) moje

1         fotografie,

2         videa,

3         zvukové záznamy,

4         sportovní výsledky

za účelem

•          marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),

•          prezentace na webu,

•          prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),

•          prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

za účelem fakturace, bezpečnosti při výkonu činnosti, vedení evidence členské základny (v případě členství v Jezdeckém klubu) a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

 Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

•          mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),

•          požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),

•          na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,

•          na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,

•          na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,

•          odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,

•          podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

 Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji odesláním tohoto formuláře.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Termín jezdeckého tábora *
Křestní jméno *
Příjmení *
Adresa - jen ulice a číslo popisné *
Město *
PSČ *
Aktuální kontaktní adresa (pokud je jiná)
Rodné číslo bez lomítka *
Mobilní kontakt (osoba blízká/rodiče) ve formátu 00420 bez mezer *
Mobilní kontakt (jezdec) ve formátu 00420 bez mezer *
Jméno a příjmení zákonného zástupce
Email (člena nebo zákonného zástupce)
V rámci tábora budu mít zaplaceno klubové úrazové pojištění. Beru na vědomí, že koně patří klubu a já jako člen klubu jezdím na vlastních koních a nesu odpovědnost za své úrazy. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy