แบบประเมินตลาดประชารัฐ ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ไม่ใช้ภาชนะจากโฟม
ตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลได้ที่ LINK
https://drive.google.com/open?id=1CMLj6zCkkOFSFVXb68RMiT7TP0nYT03xb1e6pvLLRsQ
โดยข้อมูลใหม่จะอยู่ในลำดับสุดท้ายของตาราง
วันที่ตรวจประเมิน *
MM
/
DD
/
YYYY
1. ชื่อตลาด *
Your answer
ที่อยู่ *
ระบเลขที่ตั้ง ตำบล/แขวง
Your answer
อำเภอ *
Your answer
จังหวัด *
จำนวนแผงค้า (แผง)
Your answer
พื้นที่ (ตร.ม.)
Your answer
สร้างเมื่อปี ........................
Your answer
ลักษณะของตลาด *
2. ประเภทตลาด *
Required
3. มาตรฐานหรือใบอนุญาตที่ได้รับ
หากไมมี ให้ข้ามไปข้อ 4
การตรวจประเมินของกรมอนามัย
ผ่านระดับดีมาก (*****)
ผ่านระดับดี (***)
ผ่านระดับพื้นฐาน
ไม่เคยตรวจประเมิน
การตรวจประเมินของกรมอนามัย
การตรวจประเมินของ อปท.
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่เคยตรวจประเมิน
การตรวจประเมินของ อปท.
การตรวจประเมินของ กทม.
ระดับเพชร
ระดับทอง
ไม่ผ่าน
ไม่เคยตรวจประเมิน
การตรวจประเมินของ กทม.
การตรวจประเมินมาตรฐาน EHA
ผ่านระดับเกียรติบัตรรับรอง
ผ่านระดับพื้นฐาน
ไม่ผ่าน
ไม่เคยตรวจประเมิน
การตรวจประเมินมาตรฐาน EHA
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.