Club de lectura

La inscripció és individual
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question

    Les vostres dades personals seran incorporades a un fitxer automatitzat, creat per Escola Pia de Mataró, amb domicili a Plaça Santa Anna, 1, de conformitat amb les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i seran utilitzades per a la realització de les gestions relatives al procés de preinscripció. Us recordem que, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, teniu el dret de revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com exercir, davant l'Escola Pia de Mataró, els drets d'accés, de rectificació, cancel·lació i d'oposició de les vostres dades.