វគ្គ Android IoT
Automation Cambodia នឹងបើកបង្រៀនវគ្គខ្លីស្តីពីការបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទ Android App ដែលទាក់ទងនឹង IoT ដើម្បីស្របទៅតាមតម្រូវការនៃឧស្សាហកម្ម ៤.០ នាឆ្នាំ ២០១៩។ ការសិក្សានេះផ្អែកលើការលើប្លុកកូដ(MIT App Inventor) មិនតម្រូវឲ្យសរសេរកូដច្រើនឡើយ។

ចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះពីថ្ងៃទី 17-31 តុលា 2019
ចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃទី 01 វិច្ឆិការ 2019
ម៉ោងរៀន 8:00 AM ដល់ 12:00PM រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ
រយៈពេល 3 ខែ

តម្លៃសិក្សា 150$ (មួយវគ្គពេញ)
-------------------------------------------------------
- 140$ សម្រាប់ 5 នាក់ដំបូង
- 140$ សម្រាប់សិស្សចាស់
- ចុះតម្លៃ 10$ បន្ថែមសម្រាប់ចុះឈ្មោះម្តងពីរនាក់សម្រាប់សិស្សថ្មី (ទាំងពីរនាក់)
-------------------------------------------------------

ទីតាំងថ្នាក់រៀន សាលាបឋមសិក្សាភ្នំដូនពេញ (ខាងក្រោយវិទ្យាល័យស៊ីសុវត្ថិ)

ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់
016 310 121
017 310 121
093 568 593

https://www.facebook.com/AutomationnCambodia/


Sign in to Google to save your progress. Learn more
កម្មវិធីសិក្សា
1. សិក្សាការបង្កើតកម្មវិធី Android App
- សិក្សាការរចនា Android App Interface
- សិក្សាលើការផ្គុំប្លុកគូដដោយមិនចាំបាច់សរសេរកូដច្រើនជួរ
- បង្កើតកម្មវិធី Android App សម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ
2. Android App បញ្ជាទៅ Arduino
- បង្កើតកម្មវិធី Android App ភ្ជាប់ទៅ Bluetooth
- បង្កើតកម្មវិធី Android App មើលទិន្ន័យរបស់ Arduino តាមរយៈ Bluetooth
- បង្កើតកម្មវិធី Android App បញ្ជារទៅ Arduino តាមរយៈ Bluetooth
3. Android App ភ្ជាប់ទៅ Wifi
- បង្កើត Android App ភ្ជាប់ទៅ Wifi
- បង្កើត Android App មើលទិន្ន័យរបស់ Arduino តាមរយៈ Wifi
- បង្កើតកម្មវិធី Android App បញ្ជារទៅ Arduino តាមរយៈ Wifi
4. Android App លើ IoT គ្រប់គ្រងតាមរយៈ Internet ពីគ្រប់ទីកន្លែង
- បង្កើត Android App ភ្ជាប់ទៅ Firebase នៅលើ Internet
- ប្រើប្រាស់ Internet ដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងពីទូរស័ព្ទទៅកាន់ Arduino
- អនុវត្តន៍គម្រោងជាក់ស្តែងលើ IoT តាមរយៈ Android App ដោយប្រើ Internet ពីគ្រប់ទីកន្លែង

បែបបទចុះឈ្មោះ
ឈ្មោះ *
អាយុ
មុខរបរ *
ទីលំនៅ *
លេខទូរស័ព្ទ *
អ៊ីម៉ែល
សូមអរគុណ ស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់ Android IoT
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy