แบบทดสอบเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียน
แบบทดสอบเก็บคะแนน
Email address *
ให้นักเรียนระบุชื่อตนเอง *
คำถามข้อที่ 1
1 point
คำถามข้อที่ 2
1 point
คำถามข้อที่ 3
1 point
คำถามข้อที่ 4
1 point
คำถามข้อที่ 5
1 point
คำถามข้อที่ 6
1 point
คำถามข้อที่ 7
1 point
คำถามข้อที่ 8
1 point
คำถามข้อที่ 9
1 point
คำถามข้อที่ 10
1 point
คำถามข้อที่ 11
1 point
คำถามข้อที่ 12
1 point
คำถามข้อที่ 13
1 point
คำถามข้อที่ 14
1 point
คำถามข้อที่ 15
1 point
คำถามข้อที่ 16
1 point
คำถามข้อที่ 17
1 point
คำถามข้อที่ 18
1 point
คำถามข้อที่ 19
1 point
คำถามข้อที่ 20
1 point
Submit
This form was created inside of โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms