Formulari i Regjistrimit tё Studentёve
Email address *
Student Registration Form
Emri i Prindёrve - Parent first name *
Your answer
Mbiemri i Prindёrve - Parent last name *
Your answer
Adresa - Street Address *
Your answer
Qyteti - City *
Your answer
Shteti - State *
Zip Code *
Your answer
Numri i telefonit - Parent phone number *
Your answer
Email 1 *
Your answer
Email 2
Your answer
Emri dhe mbiemri i Nxënësit 1 - First and last name of Student 1 *
Your answer
Gjinia e Nxënësit 1 - Student Gender *
Ditëlindja e Nxënësit 1 - Student Birth Date *
MM
/
DD
/
YYYY
Numri i bluzave e Nxënësit 1 - T-shirt size *
Niveli i njohurisë së gjuhës shqipe i Nxënësit 1 - Albanian language proficiency level *
Emri dhe mbiemri i Nxënësit 2 - First and last name of Student 2
Your answer
Gjinia e Nxënësit 2 - Student Gender
Ditëlindja e Nxënësit 2 - Student Birth Date
MM
/
DD
/
YYYY
Numri i bluzave e Nxënësit 2 - T-shirt size
Niveli i njohurisë së gjuhës shqipe i Nxënësit 2 - Albanian language proficiency level
Emri dhe mbiemri i Nxënësit 3 - First and last name of Student 3
Your answer
Gjinia e Nxënësit 3 - Student Gender
Ditëlindja e Nxënësit 3 - Student Birth Date
MM
/
DD
/
YYYY
Numri i bluzave e Nxënësit 3 - T-shirt size
Niveli i njohurisë së gjuhës shqipe i Nxënësit 3 - Albanian language proficiency level
Emri dhe mbiemri i Nxënësit 4 - First and last name of Student 4
Your answer
Gjinia e Nxënësit 4 - Student Gender
Ditëlindja e Nxënësit 4 - Student Birth Date
MM
/
DD
/
YYYY
Numri i bluzave e Nxënësit 4 - T-shirt size
Niveli i njohurisë së gjuhës shqipe i Nxënësit 4 - Albanian language proficiency level
Mbështetjen Tuaj
Ju lutemi të na ndihmoni që të kemi mundesi të mbulojme shpenzimet e objektit, materialet mesimore për klasat, dhe librat e studentëve. Ju kerkojmë një tarife regjistrimi prej 25 dollarësh për student. Tarifat do të mblidhen në takimin me prindërit qe do kemi në Janar (ne do t'ju njoftojme nëpërmjet E-mail dhe gjithashtu ju lutemi të shikoni postimet tona në Facebook në facen tonë @AlbanianSchoolAACI për detaje mbi daten, kohen dhe vendin e takimit). Nëse ju nuk jeni në gjendje për të marrë pjesë në takimin me prindërit, tarifat mund të dorëzohet në ditën e parë të shkollës.

Your Support
In order to help cover the cost of facility charges, instructional materials, classroom supplies and student binders, we are asking for a regristation fee of $25 per student. Fees will be collected at our open house meeting with the parents in January (we will send notifications via email and also please watch posting on our Facebook page @AlbanianSchoolAACI for details on date, time, and location of meeting). If you are not able to attend the open house parent meeting, fees can also be submitted on the first day of school.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service