FCPS Strategic Planning SY 2023 Community Forums. In-Person Registration Form
Thank you for your interest in the FCPS Strategic Planning School Year 2023 - Community Forums. Although the Pre-registration is closed for Thursday, February 16, 6:30 to 8 p.m. at Hunters Woods ES. Walk-ins welcome.
If you would like to review the data reports that will be shared at the Community Forums, please click this link: http://bit.ly/3XUXwo6.|
For more information, visit: http://bit.ly/3W6T70C.
Thank you for participating as your voice is a very important part of this process.
----------------
Gracias por su interés en los foros comunitarios sobre la Planificación Estratégica del año escolar 2023 de FCPS. Aunque la inscripción previa están cerrada para el Jueves 16 de febrero, de 6:30 a 8:00 p. m. en Hunters Woods ES. Se aceptarán participantes sin inscripción previa.
Si desea consultar los informes de datos que se compartirán en los Foros comunitarios, haga clic en este enlace:http://bit.ly/3XUXwo6.
Para más información, visite: http://bit.ly/3W6T70C
Gracias por su participación, ya que su opinión es una parte muy importante de este proceso.
-----------------
2023 학년도 FCPS 전략 계획 수립 - 지역사회 토론회에 관심을 가져 주셔서 감사합니다. 2월 16일, 목요일, 저녁 6시 30분 - 8시, Hunters Woods 초등학교 - 사전등록이 마감되었습니다. 워크인 환영합니다.
여러분의 의견은 이 과정에서 매우 중요한 부분이기에 여러분의 참여에 진심으로 감사드립니다.
커뮤니티 포럼에서 공유될 데이터 보고서를 검토하려면 다음 링크를 클릭하십시오: http://bit.ly/3XUXwo6.
자세한 내용은 http://bit.ly/3W6T70C 를 참조하십시오.
-----------------
Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến Kế hoạch Toàn diện của FCPS cho Năm học 2023 - Diễn đàn Cộng đồng. Thứ Năm, ngày 16 tháng 2, 6:30 đến 8:00 tối tại Trường Tiểu học Hunters Woods - Đã đóng đăng ký trước. Chào mừng bạn bước vào.
Cảm ơn bạn đã tham gia, vì tiếng nói của bạn là một phần quan trọng của quá trình này.
Nếu bạn muốn xem lại các báo cáo dữ liệu sẽ được chia sẻ tại Diễn đàn cộng đồng, vui lòng nhấp vào liên kết này: http://bit.ly/3XUXwo6
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: http://bit.ly/3W6T70C
----------------
感谢您关注费郡公立学校战略计划学校 2023 社区论坛。 Hunters Woods 小学的预注册将于 2 月 16 日星期四下午 6 点 30 分至晚上 8 点关闭。欢迎光临。
感谢您的参与,因为您的声音是这个过程中非常重要的一部分。
如果您想查看将在社区论坛上共享的数据报告,请单击此链接:http://bit.ly/3XUXwo6
更多信息,请访问:http://bit.ly/3W6T70C
-------------------
شكرًا لك على اهتمامك بالمشاركة في منتديات المجتمع حول التخطيط الاستراتيجي FCPS للعام الدراسي 2023. الخميس الموافق 16 فبراير/شباط، من الساعة 6:30 الى 8 مساءً في مدرسة Hunters Woods ES - تم إغلاق التسجيل المسبق. نرحب بالزيارات
نشكرك على المشاركة لأن رأيك هو جزء هام جداً في هذه العملية.
------------------
ایف سی پی ایس اسٹریٹیجک پلاننگ برائے اسکول سال 2023ء ۔ کمیونٹی فورمز میں آپ کی دلچسپی کا شکریہ. جمعرات، 16 ِفروری شام 6:30 سے 8 بجے بمقام Hunters Woods ES. پری رجسٹریشن بند۔ واک انز کا استقبال ہے۔
آپ کی شرکت کا شکریہ کیونکہ آپ کی آواز اس عمل کا ایک نہایت اہم حصہ ہے۔
This form was created inside of Fairfax County Public Schools. Report Abuse