Δήλωση Συμμετοχής στη Δράση Κατάρτισης & Πιστοποίησης Η/Υ

Συμπληρώστε αυτή τη φόρμα για να συμμετάσχετε στη δράση Κατάρτισης & Πιστοποίησης Δεξιοτήτων Η/Υ ή να προγραμματίσετε τη συμμετοχή σας στις προσεχείς εξετάσεις πιστοποίησης.

Οδηγίες & επόμενα βήματα συμμετοχής στη δράση: http://kek.upatras.gr/index.php/courses/ict-certification#apply

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Επεξεργασία Κειμένου (Word)
  Internet
  Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)
  Windows
  Παρουσιάσεις (Powerpoint)
  Βάσεις Δεδομένων (Access)
  Άλλη Πιστοποίηση (αναφέρετε στις παρατηρήσεις)
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question