ยืนยันการสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6
โรงเรียนพานพร้าว ปีการศึกษา 2563
1.ข้อมูลนักเรียน
คำนำหน้า *
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล
Your answer
ชื่อเล่น
Your answer
น้ำหนัก(กิโลกรัม) *
Your answer
ส่วนสูง(เซนติเมตร) *
Your answer
จำนวนพี่สาว(คน)
Your answer
จำนวนพี่ชาย(คน)
Your answer
จำนวนน้องชาย(คน)
Your answer
จำนวนน้องสาว(คน)
Your answer
นักเรียนอาศัยอยู่กับ
ย้ายมาจากโรงเรียน *
Your answer
ที่อยู่โรงเรียนเดิม *
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน (ระบุชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ซอย. ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณี ) *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้(ตัวเลข)
Your answer
2. ข้อมูลบิดา มารดา
ชื่อ และนามสกุล บิดา *
Your answer
สถานะบิดา
อาชีพบิดา *
Your answer
สถานที่ทำงานบิดา (อำเภอ จังหวัด)
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
ชื่อ และนามสกุล มารดา *
Your answer
สถานะมารดา *
อาชีพมารดา *
Your answer
สถานที่ทำงาน มารดา (อำเภอ จังหวัด) *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
3.ข้อมูลผู้ปกครอง
ชื่อ-สกุล ผู้ปกครอง(พ่อ แม่ หรือญาติ) *
Your answer
มีความเกี่ยวข้องกับนักเรียน *
อาชีพผู้ปกครอง
Your answer
เบอร์โทรศัพท์(ตัวเลข) *
Your answer
เอกสารต่าง สำเนาใบเกิด สำเนาปพ.1 สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบุตรของนักเรียน ผู้ปกครอง พ่อ แม่ ให้รวบรวมส่งในวันเปิดเรียนหรือวันที่ สพฐ แจ้งจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy