Dotazník pre rodičov

Milí rodičia, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas na vyplnenie tohto dotazníku. Vyplnenie dotazníku trvá približne 5 až 10 minút. Nasledujúce otázky sa týkajú informácií o Vás, Vašom dieťati, niektorých subjektívnych pocitov ohľadne rodičovstva a prípadných post-traumatických reakcií súvisiacich s pôrodom a príchodom dieťatka na svet. Poprosím Vás vyplňte postupne všetky otázky. Pre každú otázku označte len 1 odpoveď. Ubezpečujem Vás, že Vaše odpovede sú anonymné.
Viac si o výskume môžete prečítať pod poslednou otázkou.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question