Inscripció a l'Associació Cultural d'Alós
Enviant aquest formulari sol·liciteu l'alta com a soci de l'Associació Cultural d'Alós. Actualment la quota de soci és de 0€.

Després d'enviar el següent formulari (i la fotografia) quedàs a l'espera de donar-te d'alta com a soci (pot tardar unes setmanes), un cop estigui fet rebràs un correu confirmant-ho. Igualment per quedar completament donat d'alta s'haurà de firmar el registre de socis presencialment.


L'Associació Cultural d’Alós, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de decembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informa que les dades personals que ens ha facilitat i les que ens faciliti en un futur, seran incorporades al fitxer titularitat de l’Associació Cultural d’Alós, del que n’és responsable.
La finalitat de la obtenció d’aquestes dates és la de posar a la seva disposició els serveis que l’associació ofereix i mantenir-lo informat en el futur sobre noticies i novetats relatives únicament a l’associació i les seves finalitats.
Per aquest motiu, l’Associació Cultural d’Alós no efectuarà cap comunicació de les seves dades a terceres persones, empreses o associacions, i només les usarà amb la finalitat exposada anteriorment.
Per últim, l’informem que vosté té la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, dirigint-se per escrit a l’adreça postal de l’Associació Cultural d’Alós (Estudi (baixos), 25586, Alós (Alt Àneu)) o bé per correu electrònic a aloscultural@gmail.com.
Tanmateix sol·licitem que ens mantingui informats de qualsevol canvi que es produeixi en les seves dades, per complir amb el nostre deure de tenir les dades actualitzades.
Nom *
La vostra resposta
1r Cognom *
La vostra resposta
2n Cognom *
La vostra resposta
DNI *
Amb el següent format 00000000a
La vostra resposta
Data de naixement *
Amb el format següent dd/mm/aaaa
La vostra resposta
Adreça *
Adreça habitual per si s'ha de trametre algun correu postal
La vostra resposta
Població *
La vostra resposta
Provincia *
La vostra resposta
País *
La vostra resposta
Codi postal *
La vostra resposta
Telèfon de contacte *
La vostra resposta
Correu electrònic *
La vostra resposta
Fotografia *
Perquè el teu registre sigui complet has d'enviar una fotografia tipus carnet al correu de l'associació, el tema del correu serà "FOTO-el teu nom"
Acceptació *
Marcant la següent casella dones el teu vistiplau al funcionament de l'associació i et compromets a respectar el seu funcionament i objectius, i a participar del seu dia a dia. Declares també que les dades presentades són certes.
Envia
No envieu mai contrasenyes a través de Formularis de Google.
Google no ha creat ni aprovat aquest contingut.