แบบตอบรับเข้าร่วมงาน (Registration Form)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
==============================================
งานประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 – 2570) และมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ 
“NEW Economy, NEW Opportunities” 
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. 
ณ  โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
==============================================
5-Years Investment Promotion Strategy (2023 - 2027) and 
New Investment Promotion Measures 
"New Economy, New Opportunities" 
Friday 1 September 2023, 08.30 - 12.00  
at Buri Sriphu Hotel & Convention Centre, Hat Yai, Songkla
==============================================
ภายในงานจะบรรยายด้วยภาษาไทย 
This event shall be organized in Thai language.
ชื่อบริษัท (Company Name) / หน่วยงาน (Organization) *
โปรดระบุเป็นภาษาไทย/อังกฤษ กรณีขึ้น Error ให้กรอกโดยไม่มีสัญลักษณ์พิเศษ 
(Please use Thai/English characters, in case error is shown please do not use special characters)

กรณีเข้าร่วมในนามบุคคลธรรมดาให้กรอกชื่อบุคคลแทน
(In case company name is not available, please provide your name in this field)
ชื่อบริษัท / หน่วยงาน
โปรดระบุเป็นภาษาไทย
กรณีเข้าร่วมในนามบุคคลธรรมดาให้กรอกชื่อบุคคลแทน
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
โปรดระบุเป็นภาษาอังกฤษ (Please use English characters)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ตำแหน่ง (Position) *
**โปรดระบุตำแหน่ง ภาษาไทย/อังกฤษ
**Fill in your position in Thai/English
อีเมลที่ติดต่อได้ (Contact Email) *
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ (Contact Number) *
จังหวัด *
*โปรดระบุจังหวัดที่ท่านทำงานอยู่
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of BOIStrategy. Report Abuse