Показатели относно реализирани превантивни дейности в училищата през 2019 г. във връзка с употребата на наркотици, алкохол и тютюн
Уважаеми колеги, настоящият формуляр трябва да се попълни само от училища в които има осъществени превантивни дейности във връзка с употребата на наркотици, алкохол и тютюн
училище *
населено място *
Осъществени превантивни дейности през 2019 г. във връзка с употребата на наркотици, алкохол и тютюн *
отбележете всяка дейност на отделен ред
Реализирани превантивни дейности с през 2019 г. във връзка с употребата на наркотици, алкохол и тютюн съвместно с други институции, организации *
отбележете всяка дейност на отделен ред
Брой приложени училищни програми за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества, основани на подхода "умения за живот" *
Брой обхванати ученици в програми и кампании за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества *
Брой обучени специалисти за работа в и с училищата - психолози, учители *
Брой приложени програми за превенция, базирани на подхода "връстници обучават връстници" *
Брой проведени проучвания и резултатите от тях *
при проведено проучване моля, изпратете резултатите на ел. адрес: s.kalmukova@ruo-varna.bg
Брой въведени програми за работа с родители *
Брой разработени и/или разпространени информационни материали *
Брой обучени професионалисти за работа с родители *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy