ฟร์อมรับสมัครนักเรียนระหว่างชั้น อ.2-ป.6
เนื่องในสถานการณ์ปัจจุบัน "โควิด-19" ทางโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกขออำนวยความสะดวกกับผู้ปกครอง ให้กรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนที่สุดเพื่อส่งข้อมูลให้ทางโรงเรียนรับทราบถึงความประสงค์ในการเข้าเรียนเปิดรับถึงวันเปิดภาคเรียน ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอีกทีภายหลัง หลังจากนั้นดาวน์โหลดเอกสารสมัครเรียนพร้อมกรอกรายละเอียดนำมายื่นวันสมัครเรียน
โปรเตอร์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าเรียนต่อปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลดเอกสารสมัครนักเรียนระหว่างชั้น อ.2-ป.6 *
มีความประสงค์สมัครเรียนชั้นใด *
อีเมล *
ตัวอย่าง praram9@gmail.com
สมัครวันที่ *
MM
/
DD
/
YYYY
คำนำหน้า ผู้สมัครเรียน *
ชื่อผู้สมัครเรียน *
นามสกุล *
เลขรหัสประจำตัวประชาชน
เกิดวันที่ *
MM
/
DD
/
YYYY
สถานที่เกิด *
อายุกี่..ปี....เดือน *
เชื้อชาติ *
สัญชาติ *
ศาสนา *
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่
ซอย
ถนน
แขวง
เขต
จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์ *
บิดาชื่อ *
นามสกุล *
อาชีพ *
มารดาชื่อ *
นามสกุล *
อาชีพ *
สถานะทางการเรียน
เอกสารประกอบการสมัครนำมาวันสมัครจริง
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy