MojAkademik booking form
Imię i nazwisko / Name and Surname / Имя и фамилия, как в загранпаспорте *
Your answer
What type of accommodation are you interested in: *
Płeć / Sex / Пол *
Email *
Your answer
Telefon kontaktowy / Phone number / Контактный телефон *
Your answer
Data urodzenia / Date of birth / Дата Рождения *
MM
/
DD
/
YYYY
Obecny adres zamieszkania / Current address of residence / Адрес прописки в стране проживания *
Your answer
Wybierz typ pokoju / Room type / Тип комнаты *
Required
Okres zakwaterowania / Accommodation period / срок размещения
Data zakwaterowania / Check in date / дата размещения *
Minimalna długość pobytu to 5 miesięcy (poza wakacjami) / Minimum contract lenght is 5 months (except summer) / Минимальный срок пребывания составляет 5 месяцев (за исключением праздничных дней)
MM
/
DD
/
YYYY
Data wykwaterowania / Check out date / выписываться *
MM
/
DD
/
YYYY
Uczelnia na której będziesz studiujesz/będziesz studiować / University / ВУЗ в котором будешь учиться
Your answer
Uwagi / Additional notes / комментарии
Your answer
Potwierdzimy rezerwację w ciągu 3 dni roboczych / We will confirm the booking within 3 working days / Мы подтвердим бронирование в течение 3 рабочих дней дней
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zakwaterowania (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
Consent
I hereby agree to the processing of my personal data for the purposes of the accommodation process (in accordance with the Data Protection Act of 29.08.1997, Journal of Laws 2016, item 922)
заявление
Я согласен на обработку моих персональных данных для нужд процесса размещения (в соответствии с Законом от 29.08.1997 г. о защите персональных данных Dz. U. 2016 г. Поз. 922).
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.