EXAME DO CAZADOR (III): Parte teórica
A proba teórica do exame do cazador da Xunta de Galicia consistirá en contestar por escrito un grupo de 60 preguntas tipo test con tres respostas alternativas, das que soamente unha é a correcta, sendo necesario acertar polo menos a metade delas. Con este exercicio que che propoñemos, darás un repaso completo a 30 preguntas das que se utilizan para facer o exame teórico e servirache de preparación para o verdadeiro exame teórico da Xunta de Galicia.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
É UN SERVIZO GRATUITO DE  UNITEGA
Con esta aplicación gratuíta poderás practicar facendo cuestionarios tipo TEST cun total de 30 preguntas. Ao completalos poderás saber o total de acertos e erros que cometiches. Podes repetir os cuestionarios tantas veces como desexes. As preguntas e as súas respostas irán variando de orde en cada intento que fagas. Nestes cuestionarios deberás responder a todas as preguntas para poder coñecer a nota final que obtiveches e os coñecementos teóricos que tes.
Cál das seguintes enfermidades pode padecer o raposo? *
1 point
Cál das seguintes armas está mais relacionada coa modalidade de asexo? *
1 point
Cando cazamos mediante a modalidade de axexo, quén decide a qué pezas se debe disparar? *
1 point
Cál destas armas é ilegal para a práctica da caza? *
1 point
Si na primavera atopamos un coello que presenta os pálpebras inflamadas, e tumefaccións na cabeza, podemos sospeitar que o coello padece: *
1 point
Cál destas modalidades é a mais típica para cazar a perdiz rubia en Galicia? *
1 point
A partir de qué idade se pode cazar con arco? *
1 point
Qué se entende por armadas? *
1 point
O cazador que ocupa un posto nunha montería, debe: *
1 point
Cál destas condicións non é necesaria para ter dereito a cazar? *
1 point
Cando un cazador, fire unha peza de caza en terreo no que está autorizado para cazar, e coa finalidade de cobrala, pode entrar en terreo distinto, no que non está autorizado para practicar a caza? *
1 point
Si unha lebre presenta tularemia, pode transmitirlla ao home? *
1 point
Cal das seguintes enfermidades pode transmitirnos a carne de xabaril mediante o seu consumo? *
1 point
Qué diferencia existe entre o zapeo e  batida? *
1 point
Qué diferencia existe entre unha montería e un olleo? *
1 point
Cál destas armas está prohibida? *
1 point
Para posuír unha peza de caza viva en catividade, é necesario: *
1 point
Cantos cartuchos pode conter no seu cargador, como máximo, unha escopeta de caza? *
1 point
Nun zapeo ¿a qué especies podo disparar? *
1 point
O Plan de Ordenación Cinexética, ten unha vixencia: *
1 point
Cál sería o número máximo de cans dunha manda que poden participar nunha batida?
1 point
Clear selection
Cando no exercicio da caza se abate unha lebre, para previr o contaxio da tularemia, é recomendable: *
1 point
Cántas armas se poden levar a un axexo? *
1 point
A partir de qué idade se pode exercer o dereito a cazar? *
1 point
Si me invitan a participar nunha “espera” ¿qué tipo de munición levarei? *
1 point
Si durante unha xornada de caza no mes de decembro, atopamos coellos mortos que presentan unha hemorraxia nasal, de acordo con eses síntomas podemos sospeitar que morreron por: *
1 point
O Plan de Aproveitamento Cinexético, ten unha vixencia: *
1 point
¿En qué modalidade de caza se empregan as armadas? *
1 point
Cál sería o número máximo de cans a empregar nunha montería? *
1 point
Cal destas modalidades é a mais típica para cazar o coello en Galicia? *
1 point
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy