Hiiu valla noorte huvitegevuse küsitlus
Hiiu Vallavalitsus ootab Hiiu vallas elavatelt või õppivatelt noortelt ettepanekuid ning soove huvitegevuse paremaks korraldamiseks, et koostada saadud tagasiside põhjal huvitegevuse täiendava toetuse kava.

1. juulil 2017 jõustus noorsootöö seaduse täiendatud redaktsioon, millega pannakse alus noorte huvitegevuse riigi täiendava toetussüsteemi rakendamiseks. Riikliku lisatoetuse eesmärk on teha huvitegevus vähemalt 7-19-aastastele noortele kättesaadavamaks, pakkuda mitmekesiseid osalusvõimalusi ning vähendada mitteosalejate osakaalu.

Huvitegevus peab olema noortele kättesaadav kõikidel huvialadel, st sport, tehnoloogia, loodus- ja täppisteadused ning üldkultuur. Riik hakkab huvitegevust iga-aastaselt täiendavalt toetama 2017. aasta septembrist.

Riigi huvitegevuse täiendav toetus Hiiu vallale 2017. aastal on 24 000 eurot ning 2018. aastal ligi 60 000 eurot.

Toetuse kasutamisel peab omavalitsus lähtuma põhimõttest, et toetusega ei asendata oma eelarvest kaetavaid kulusid. See tähendab, et valla senine panus huvitegevusse peab säilima ja vald ei saa olemasolevat panust vähendada ega asendada toetusega. Riigipoolne toetus on täiendavate võimaluste loomiseks, mis tähendab, et kitsaskohtade lahendamiseks tegevusi planeerides, peab analüüsima, kas ja kuidas planeeritav tegevus loob noore jaoks täiendava võimaluse osalemiseks huvitegevuses.

Hiiu Vallavalitsus koostab huvitegevuse arendamisse lisanduva toetuse kasutamise kava, millele eelnevalt on oluline kaardistada valdkonna kitsaskohad ehk arenguvajadus.

Hiiu Vallavalitsus ootab Sinult, hea Hiiu valla noor, hiljemalt 20. juuliks 2017 vastuseid alltoodud küsimustele.
Millistes trennides ja ringides Sa osaled?
Your answer
Millistes trennides ja ringides Sa sooviksid osaleda aga ei saa?
Your answer
Mis takistab Sind endale meelepärase huvitegevusega tegeleda? (nt liiga kulukas, sellist huvitegevust Hiiumaal ei pakuta jne)
Your answer
Kirjuta siia muud mõtted ja ettepanekud!
Your answer
Millises kooliastmes alustad sügisel õppimist?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms