Enkät om farthinder**
Perssonska hemmanet vill undersöka medlemmarnas inställning till att köpa in och placera ut farthinder i området. Svara senast den 10 juli. Vid frågor, kontakta Nikki Nyberg på Triangelvägen 65. Tack för att du deltar! /Styrelsen
**Underhållsfria gummihinder som ligger på marken. Ej blomlådor.
Email *
Vilken adress bor du på? Svara på enkäten endast en gång per hushåll. *
Tycker ni att det finns ett behov av farthinder på er gata? *
Required
Styrelsen har räknat på olika scenarion för utplacering av farthinder. En heltäckande lösning för området (12 hinder) skulle innebära en engångskostnad på mellan 25 000 och 30 000 kronor. Tycker du att detta är en rimlig investering för villaföreningen? *
Required
Föreningen får in 52 000 kronor i medlemsavgifter per år. Att köpa farthinder KAN innebära att vi måste höja medlemsavgiften tillfälligt för att täcka kostnaden - ännu oklart med hur mycket. Kan ni tänka er en tillfällig avgiftshöjning för en investering i farthinder? *
Required
Kommunen kräver att vi utser kontaktpersoner på varje gata för farthindren. Kan du tänka dig vara kontaktperson för din gata? (Triangelvägen kan behöva fler än en kontaktperson.) *
Required
Om villaföreningen köper in farthinder måste varje hinder ha någon som håller uppsikt över det under sommarsäsongen. Dessutom måste hindren ha vinterförvaring. Kan du tänka dig ta ansvar för ett hinder? *
Required
Om farthinder köps in kommer det att bildas en "farthindergrupp" som ser till att hindren kommer fram i tid, att de ställs ut enligt tillstånd samt att de tas undan senast 15 oktober varje år. Kan du tänka dig ingå i "farthindergruppen"? *
Required
Upplever du att hastigheten 30 km/h följs på din gata? *
Brukar ni uppmana eller påminna era gäster om hastighetsbegränsningen på vårt område? *
Tycker ni att denna form av enkät var ett bra sätt för styrelsen att ta reda på medlemmars åsikt i en enskild fråga? *
Required
Styrelsen försöker nå ut till alla medlemmar med alla information. Vilket sätt föredrar ni att vi meddelar oss på?
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy