Software Engineer in Testing & Deployment (SETD) Test za Konkurs
Kao deo našeg procesa odabira, obavezni ste da pružite odgovore na sledeća pitanja.

Prilikom ocenjivanja, vodiće se računa o složenosti odgovora, odnosno kompletniji odgovori će dobiti veću ocenu čak i ako je ukupan test trajao duže.

Neka pitanja su teorijska, neka praktična. Za teorijska pitanja, ne zahtevamo formalnu definiciju, ili copy/paste sa prvog rezultata na Google pretrazi. Interesuje nas način na koji razmišljate jednako kao i to što imate da kažete.

Email address *
Ime i prezime *
Ime prezime
Your answer
Email *
Your answer
Broj telefona
Your answer
1. Šta je baza podataka i čemu služi? *
Your answer
2. Koliko PK constrainta može imati jedna tabela, a koliko baza? *
Your answer
3. Koliko FK constrainta može imati jedna tabela? *
Your answer
4. Koja je razlika izmedju left, right i inner join-a? *
Your answer
5. Koje tipove polja znaš? *
Your answer
6. Koji tip polja koristimo za cele brojeve, a koji za stringove? *
Your answer
7. Šta znače brojevi 25 i 6 u definiciji tipa polja DECIMAL(25,6)? *
Your answer
8. Šta znače sledeći constrainti: NOT NULL, DEFAULT, UNIQUE, AUTO_INCREMENT? *
Your answer
9. Zašto indeksiramo polja? *
Your answer
10. Navedi jedan alat za upravljanje MySQL bazama podataka. *
Your answer
11. Napiši upit kojim se kreira schema, ukoliko ne postoji već. *
Your answer
12. Napiši upit kojim se kreira tabela Table1 (u iznad pomenutoj šemi) sa 3 kolone od kojih je prva kolona autoinkrementalna, druga bi trebalo da sadrži imena osoba, a treća broj godina. *
Your answer
13. Napiši upit kojim se kreira još jedna tabela Table2 sa 2 kolone, od kojih prva sadrži ime osobe, a druga prezime. *
Your answer
14. Kojom komandom unosimo podatke u tabelu? *
Your answer
15. Kojom komandom prikazujemo sve podatke iz tabele? *
Your answer
16. Kojom komandom prikazujemo prvih 10 redova iz tabele? *
Your answer
17. Napiši upit kojim se pune 2 reda kreirane tabele Table1. (podaci Jovan, 25; Janko, 44.5) *
Your answer
18. Napiši upit kojim se pune 2 reda kreirane tabele Table1. (podaci Jovan, Jankovic; Janko, Jovanovic) *
Your answer
19. Kojom komandom menjamo postojeće podatke u tabeli? *
Your answer
20. Napiši upit kojim se menja broj godina Jovanu na 27. *
Your answer
21. Koja je razlika izmedju UPDATE i ALTER? *
Your answer
22. Koja je razlika izmedju DELETE i TRUNCATE? *
Your answer
23. Prikaži podatke samo o Janku upitom (navedi upit). *
Your answer
24. Prikaži sve podatke o Janku (ime, prezime, broj godina) iz obe tabele, jednim upitom (navedi upit). *
Your answer
25. Prikaži podatke o imenima svih osoba kojima se prezime zavrsava na “ic”. (navedi upit) *
Your answer
26. Prikaži podatke o imenima svih osoba čiji je broj godina izmedju 20 i 40. (navedi upit) *
Your answer
27. Koja je razlika izmedju ‘’ i “” (jednostrukih i dvostrukih navodnika) u MySQL-u? *
Your answer
28. Prikaži podatke o svim osobama čije ime nije “Jovan”. (navedi upit) *
Your answer
29. Koja je razlika izmedju OR i AND operatora? *
Your answer
30. Čemu služi GROUP BY? A čemu ORDER BY? *
Your answer
31. Navedi bar 4 agregirajuće funkcije. *
Your answer
32. Prikaži ukupan i prosečan broj godina Jovana i Janka upitima. (navedi upite) *
Your answer
33. Šta je alias? Navedi primer kroz upit. *
Your answer
34. Kojom funkcijom menjamo vrednost polja u slučaju da je u tom polju vrednost NULL? *
Your answer
35. Obriši podatke o Janku upitom (navedi upit). *
Your answer
36. Čemu služi DISTINCT? *
Your answer
37. Navedi dva načina za pisanja komentara u MySQL skriptama. *
Your answer
38. Koja je razlika izmedju skripte, procedure i funkcije u MySQL-u? *
Your answer
39. Navedi barem jedan upit kojim brišemo celu tabelu. *
Your answer
40. Navedi barem jedan upit kojim brišemo celu bazu. *
Your answer
Koliko ti je vremena bilo potrebno za ovaj test? *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Center for Investment and Finance. Report Abuse - Terms of Service