แบบสมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณ๊พิเศษโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2560
ชื่อ - นามสกุล *
รูปถ่าย 3 นิ้ว *
Required
ชื่อเล่น
เลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน นักศึกษา (13 หลัก) *
วัน - เดือน - ปีเกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
เชื้อชาติ
สัญชาติ
ศาสนา
หมู่เลือด
น้ำหนัก
ส่วนสูง
ความสามารถพิเศษ
เลขรหัสประจำตัวบ้าน(ตรวจสอบจากสำเนาทะเบียนบ้าน) *
ชื่อ - นามสกุล บิดา
อาชีพ
รายได้ต่อเดือน
ชื่อ - นามสกุล มารดา
อาชีพ
รายได้ต่อเดือน
ที่อยู่/สถานที่ติดต่อได้สะดวก บ้านเลขที่ - หมู่ที่ - อำเภอ - จังหวัด - รหัสไปรษณีย์ - เบอร์โทรศัพท์ *
ข้อมูลการศึกษา ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้น *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms