علوم هشتم - فصل 10 - مغناطیس
تهیه و تنظیم : محسن پاکروان
نام و نام خانوادگی ، کلاس و مدرسه خود را وارد کنید : *
Your answer
1) تکه‌های کوچک آهن (۱) و (۲) در نزدیکی یکی از قطب‌های یک آهن‌ربای الکتریکی قرار دارند. با وصل شدن کلید و برقراری جریان، تکه آهن ۱ و ۲ به‌ترتیب به کدام سمت حرکت خواهند کرد؟ *
1 point
Captionless Image
2) اگر یک آهن‌ربا را با کمک یک نیروسنج از جایی آویزان کنیم و آهن‌ربای دیگری را مطابق شکل در زیر آن قرار دهیم، نیروسنج چه عددی را نشان می‌دهد؟ *
1 point
Captionless Image
3) یک آهنربای الکتریکی را از روی قطب S، مطابق شکل، از وسط میخ تا انتهای آن، چند بار می‌کشیم. سپس این عمل را برای نیمۀ دیگر میخ، در جهت عکس تکرار می‌کنیم. با این کار .................. *
1 point
Captionless Image
4) اگر یک آهن‌ربا بشکند و دو تکه شود، در دو تکه‌ی حاصل .................. *
1 point
5) چند تا از روش‌های زیر، روش درستی برای شناسایی نام قطب‌های یک آهن‌ربا است؟الف) فرو بردن آهن‌ربا به داخل یک ظرف سوزنب) قرار دادن آهن‌ربای تیغه‌ای روبه‌روی یک تکه آهنپ) قرار دادن آهن‌ربای تیغه‌ای بر روی چوب‌پنبه‌ی بزرگی که بر سطح آب شناور است.ت) آویزان کردن یک تکه تیغه‌ی آهنربایی توسط یک نخ *
1 point
6) در شکل زیر، در حال مالش میله‌ی آهنی به کمک یک آهن‌ربا هستیم. نقاط A و B به‌ترتیب از راست به چپ چه قطب‌هایی خواهند داشت؟ *
1 point
Captionless Image
7) اگر یک آهن‌ربا را به کمک یک نیروسنج از جایی آویزان کنیم و یک میله‌ی آهنی را مطابق شکل در زیر آن قرار دهیم، نیروسنج چه عددی را نشان می‌دهد؟ *
1 point
Captionless Image
8) دو میله‌ی آهنی داریم که جذب هم می‌شوند. چگونه تشخیص دهیم کدام‌یک آهن‌ربا است؟ *
1 point
9) با نصف کردن آهن‌ربای مقابل کدام‌یک حاصل می‌شود؟ *
1 point
Captionless Image
10) در شکل روبه‌رو، به‌ترتیب قسمت پایینی آهن‌رباهای ۱ تا ۳ چه قطبی هستند؟ *
1 point
Captionless Image
11) در کدام‌یک از شکل‌های زیر، آهن‌ربای خیالی درون زمین درست رسم شده است؟ *
1 point
12) چند جمله از جمله‌های زیر نادرست است؟الف) هرچیزی‌که به آهن‌ربا جذب شود، آهن‌ربا می‌شود.ب) هرچیزی‌که به آهن‌ربا جذب نشود، حتماً نارسانا است.پ) هر جسم بارداری به آهن‌ربا جذب می‌شود.ت) قطب شمال جغرافیایی زمین، خاصیت جنوب مغناطیسی دارد.ث) هر فلزی جذب آهن‌ربا می‌شود. *
1 point
13) یک آهن‌ربا را مطابق شکل در جهت مشخص شده چند بار روی یک تکه آهن معمولی می‌کشیم. قسمت‌های مشخص شده‌ی (الف) و (ب) به‌ترتیب به چه قطبی تبدیل خواهند شد؟ *
1 point
Captionless Image
14) مطابق شکل جسم (الف) را یک صد بار، به سمت جلو و عقب حرکت می‌دهیم به گونه‌ای که در تماس با آهن‌ربای (ب) باشد، در این‌صورت .................. *
1 point
Captionless Image
15) کدام‌یک از ماده‌های زیر اگر درون یک سیم‌پیچ قرار بگیرد، شدت خاصیت مغناطیسی آهن‌ربای الکتریکی را بیش‌تر می‌کنند؟ *
1 point
16) در شکل زیر میله‌ی آهنی و براده‌های آهن، با چه روشی آهن‌ربا شده‌اند؟ *
1 point
Captionless Image
17) کدام گزینه درباره‌ی خاصیت مغناطیسی آهن‌ربای الکتریکی درست است؟ *
1 point
18) اگر به دور یک میله‌ی آهنی سیم روپوش‌داری را بپیچانیم و دو سر سیم را به یک باتری وصل کنیم، میله خاصیت .................. پیدا می‌کند. به این دستگاه .................. می‌گویند. *
1 point
19) کدام تبدیل انرژی زیر در موتورهای الکتریکی رخ می‌دهد؟ *
1 point
20) در کدام مورد از آهن‌ربا استفاده می‌شود؟ *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy