แบบฟอร์มกรอกข้อมูลขอใช้งานอินเตอร์วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
E-mail (@acttm.ac.th) ภายใต้ชื่อวิทยาลัย *
บุคลากรให้ใส่ e-mail ที่เป็นชื่อตนเอง เช่น nawapat@acttm.ac.th เป็นต้น / หากเป็นนักศึกษาให้ใส่เป็นรหัสนักศึกษา เช่น 5018063@acttm.ac.th เป็นต้น
Your answer
ชื่อ - นามสกุล *
ชื่อ-นามสกุล ใส่คำนำหน้าชื่อ (ภาษาไทย เท่านั้น)
Your answer
ชื่อ - นามสกุล *
ชื่อ-นามสกุล ใส่คำนำหน้าชื่อ (ภาษาอังกฤษ เท่านั้น)
Your answer
รหัสนักศึกษา / ชื่อตำแหน่งงาน *
หากเป็นนักศึกษาให้ใส่รหัสนักศึกษา / ถ้าหากเป็นบุคลากกรวิทยาลัยฯ ให้ใส่ชื่อตำแหน่งงาน
Your answer
ปีการศึกษา / กลุ่มงาน หรือฝ่ายงาน *
หากเป็นนักศึกษาให้ใส่ปีการศึกษาที่เข้ามาศึกษาในครั้งแรก / ถ้าหากเป็นบุคลากกรวิทยาลัยฯ ให้ใส่ชื่อกลุ่มงาน หรือฝ่ายงาน
Your answer
รุ่นในปีการศึกษา *
ให้ใส่รุ่นปีการศึกษา เช่น รุ่นที่ 10 เป็นต้น
Your answer
รหัสบัตรประชาชน *
ให้กรอกรหัสบัตรประชาชน ของตัวท่านเองเพื่อใช้ในการยืนยันความถูกต้อง
Your answer
อื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร. Report Abuse - Terms of Service