แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของโรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์
คำชี้แจง :
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจการให้บริการของโรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ โดยกำหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
              ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
              ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน โดยคลิกเลือกในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15. Report Abuse