แบบสอบถามเรื่อง ความพึงพอใจของนิสิตในการใช้ระบบรับสมัครออนไลน์ และการรับรายงานตัวนิสิตใหม่ประเภทรับตรงปี 2560 รอบสาม
หมายเลขชุดแบบสอบถาม *
Your answer
1. เพศ *
2. ภูมิลำเนา *
3. คณะที่รายงานตัว *
4. สังกัดของสถานศึกษาเดิม *
5.ชื่อของสถานศึกษาเดิม โปรดระบุ
Your answer
6. ประเภทของสถานศึกษาเดิม *
7. รูปแบบการเข้าถึงเว็บรับสมัครออนไลน์ *
8. ทราบข่าวการรับสมัครจากที่ใด *
ความพึงพอใจของนิสิตในการใช้ระบบรับสมัครออนไลน์ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความสะดวกของการใช้งานระบบรับสมัครออนไลน์
รูปแบบการประกาศผลการคัดเลือกบนเว็นรับสมัครออนไลน์
ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครครบถ้วนตรงตามความต้องการของผู้สมัคร
ความรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูลของระบบรับสมัครออนไลน์
การจัดวางรูปแบบเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่าน
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใชงานระบบรับสมัครออนไลน์
มีความมั่นใจในขั้นตอนการสมัครผ่านระบบออนไลน์อยู่ในระดับใด
ความพึงพอใจของนิสิตในการรับรายงานตัว *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลการรายงานตัวนิสิต
ความรวดเร็วของขั้นตอนการรับรายงานตัว
ความสุภาพของเจ้าหน้าที่ที่รับรายงานตัว
การให้ข้อมูล/ตอบปัญหาของเจ้าหน้าที่
สถานที่ในการรับรายงานตัว
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการรับรายงานตัวนิสิตใหม่
ปัญหา/ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms