Träning, motion och kroppskador hos hundar
Den här är en undersökning som vänder sig till tävlande i bruksprov (spår, sök, rapport, skydd, patrull), mondioring, IGP (tidigare IPO)(IGP, BSL, FH1, FH2 och IGP-FH), lydnad, agility och/eller rallylydnad. Syftet med undersökningen är att få en översikt över hur tävlingshundar tränar och motionerar, samt över förekomsten av skador i anslutning till träning och tävling.
Enkätundersökningen "Sunda bruksprov" utförs av Svenska Brukshundklubbens utskott för Avel och Hälsa samt dess arbetsgrupp Friskvård & Hälsa. Personerna som ansvarar för undersökningen är Catarina Kjellerstedt, Maria Laurén och Ann Essner.

Svaren och resultatet från undersökningen är anonyma och kommer att användas inom Svenska Brukshundsklubben samt att data kommer att presenteras i form av vetenskapliga rapporter med anknytning till Uppsala Universitet, Institutionen för neurovetenskap, Enheten för fysioterapi.

Instruktioner:
* Hund född 2005 eller senare deltar i undersökningen genom att du som hundägare besvarar denna enkät.
* Har du tävlat med flera hundar är du välkommen att besvara en onlineenkät för varje hund.
* Enkäten tar 5 - 15 minuter att besvara.
* Vissa av frågorna måste du svara på för att komma vidare i enkäten.
* I några av frågorna kan du uppge flera svarsalternativ respektive beskriva dina svar med egna ord.
* Besvara och sänd in dina svar senast 2019-03-31.


Om du har några frågor om enkätundersökningen kan du vända dig till Ann Essner via e-post till ann.essner@neuro.uu.se
Genom att besvara och skicka in enkäten godkänner du att din hund deltar i undersökningen och att svaren får sammanställas anonymt tillsammans med enkätsvaren från andra hundägare. Du kan återkalla hundens deltagande genom att vända dig till ansvariga för undersökningen.
Har du deltagit på officiell tävling arrangerad av Svenska Brukshundklubben (SBK)? SBK arrangerar tävlingar i bruksgrenarna (spår, sök, rapport, skydd, patrull), mondioring, IGP (tidigare IPO)(IGP, BSL, FH1, FH2 och IGP-FH), lydnad, agility och/eller rallylydnad. *
Här följer några frågor om din hund.
Har du flera hundar som tävlar med ska du besvara enkäten en gång för varje hund.
Vilken eller vilka gren/grenar respektive klass/klasser har din hund deltagit i? *
Your answer
Hur gammal är din hund? *
Har din hund tränats inför tävling under det senaste året? *
Vad har din hund för kön? *
Vad väger din hund? *
Your answer
Vilket slags foder äter din hund? *
Vilken ras har din hund? Om du har en blandras, vilka raser finns i blandningen bakom din hund? *
Your answer
Ange din hunds HD-status vid avläsning hos SKK *
Ange din hunds ED-status vid avläsning hos SKK *
Har din hund genomfört mentalbeskrivning (MH)? *
Har din hund genomfört mentaltest (MT)? *
Har din hund genomfört beteende- och personlighetsbeskrivning (BPH)? *
Är din hund exteriörbeskriven?
Har din hund deltagit på officiell hundutställning? *
Om din hund har deltagit på officiell utställning - vilken är det bästa kvalitetsbedömningsresultatet?
Har din hund genomfört uthållighetsprov (UHP)? *
I nästa avsnitt följer frågor om hundens träning.
Träning definieras i detta sammanhang som aktivitet med syfte att låta hunden utföra medfödda eller inlärda beteenden i syfte att uppnå ett bestämt resultat inom olika hundsportgrenar och/eller olika arbetsområden för hundar.
Hur stor del av året tränar din hund följande: *
Tränar inte alls
Upp till 3 månader per år
3-6 månader per år
6-9 månader per år
Upp till 12 månader per år
Personspår
Personsök
Någon form av drag (canicross, bikejioring, skijioring, scooter, släde, kickspark)
Lydnadsmoment
Rapport
Skyddsmoment inom IPO
Skyddsmoment inom svenskskydd
Skyddsmoment inom mondioring
Tjänsterelatetade skyddsmoment (polis/väktare)
Jakt (löshundsjakt eller apporteringmoment)
Viltspår (eftersök)
Räddningssök
Freestyle
Patrullering
Hundkapplöpning
Vallning av får eller kor
Agility
Nosework eller specialsök
Rallylydnad
Dragweight eller weight pull
Hur ofta tränar din hund personspår? *
Hur ofta tränar din hund personsök? *
Hur ofta tränar din hund drag (canicross, bikejioring, skijioring, scooter, släde, kickspark)? *
Hur ofta tränar din hund lydnadsmoment? *
Hur ofta tränar din hund rapport? *
Hur ofta tränar din hund skyddsmoment inom IPO? *
Hur ofta tränar din hund skyddsmoment inom svenskskydd? *
Hur ofta tränar din hund skyddsmoment inom mondioring? *
Hur ofta tränar din hund tjänsterelaterade skyddsmoment (polis/väktare)? *
Hur ofta tränar din hund jakt (löshundsjakt eller apporteringsmoment)? *
Hur ofta tränar din hund viltspår (eftersök)? *
Hur ofta tränar din hund räddningssök? *
Hur ofta tränar din hund freestyle? *
Hur ofta tränar din hund patrullering? *
Hur ofta tränar din hund hundkapplöpning? *
Hur ofta vallar din hund får eller kor? *
Hur ofta tränar din hund agility? *
Hur ofta tränar din hund nosework eller specialsök? *
Hur ofta tränar din hund rallylydnad? *
Hur ofta tränar din hund dragweight eller weight pull? *
På vilket underlag tränar din hund? Flera alternativ kan anges. *
Required
Hur lång tid varar all hundens träning i genomsnitt per vecka? *
Hur ofta tränas din hund totalt? *
Värmer du upp din hund innan träning och/eller tävling? *
Vad gör du när du värmer upp din hund innan träning eller tävling?
Your answer
Hur länge värmer din hund upp? *
Nedan följer frågor om din hunds motion och fysiska träning.
Motion definieras i detta sammanhang som planerad eller strukturerad fysisk aktivitet som syftar till att förbättra eller upprätthålla hundens kondition, muskelstyrka, uthållighet, balans och koordination, rörlighet och kroppssammansättning.
Hur mycket tid ägnar din hund åt vardagsmotion, till exempel promenader eller vara lös på tomten, en vanlig vecka? Räkna samman all tid (minst 10 minuter åt gången). *
Hur mycket tid ägnar din hund åt fysisk träning som gör att den blir andfådd (ex. springer lös, löpning eller simning) en vanlig vecka? *
Hur mycket motionerar din hund i genomsnitt varje dag? *
I vilken utsträckning är din hund lös när den motionerar? *
I vilket tempo rör sig din hund helst när den får välja? *
Vilket underlag motionerar din hund på? Flera alternativ kan anges. *
Required
Hur ofta leker din hund med andra hundar? *
Lägger du till fysisk aktivitet för hunden i syfte att förbättra eller upprätthålla kondition, uthållighet, muskelstyrka, balans och koordination, rörlighet och kroppssammansättning? *
Om du svarat JA på ovanstående fråga. Beskriv kortfattat hur du lägger till för fysisk aktivitet för din hund.
Your answer
I nästa avsnitt följer frågor hundens skadeläge.
Har din hund någon gång varit skadad? *
Beskriv vilken skada din hund drabbades av? Flera skador kan anges.
Your answer
Har din hund diagnosticerats av veterinär med skada eller sjukdom? *
Om din hund diagnosticerats med skada eller sjukdom av veterinär. Ange vilken eller vilka sjukdom/sjukdomar angav veterinären som diagnos:
Your answer
Har din hund vid något tillfälle skadat sig under träning? *
Har din hund vid något tillfälle skadat sig på tävling? *
Hur uppstod skadan om din hund skadade sig under träning eller på tävling?
Your answer
Hur uppstod skadan om din hund skadade sig i annat sammanhang än under träning eller på tävling?
Your answer
Har hundens skada eller sjukdom någon gång hindrat träning eller tävling?
I vilken utsträckning har din hund återgått till träning efter skada?
I vilken utsträckning har din hund återgått till tävling efter skada?
Genomgick din hund rehabiliterande behandling och/eller träning efter skadan?
Vilken utbildning har personen som hjälp dig med hundens fysiska rehabilitering?
Slutligen följer några frågor inför framtida regelrevidering
Anser du att tävlingar inom Svenska Brukshundklubben skulle kunna arrangeras på ett mer skadeförebyggande sätt? *
Om du svarat JA på föregående fråga. Ge gärna förslag på vilket sätt Svenska Brukshundklubben skulle kunna förebygga skador hos hundar i samband med att tävlingar arrangeras:
Your answer
Vad skulle du önska att Svenska Brukshundklubben tänker på inför nästa regelrevidering 2021 med avsikt att förbättra hundarnas hälsoläge?
Your answer
Har du några övriga kommentarer?
Your answer
Tack för att du svarat! Svaren kommer att sammanställas av arbetsgrupp Friskvård och Hälsa inom SBK's utskott för Avel och Hälsa.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy