English/tests
Test přítomný čas prostý III. - tázací věta

Pozorně si přečti zadání.

Při rozhodování nezapomeň, že je důležité si uvědomit, zda se jedná o 3. osobu jednotného čísla, kdy se na začátek otázky (nebo hned za tázací zájmena What...? Why...? Who...? When...?) přidává pomocné sloveso Does...? nebo se jedná ostatní osoby, které mají pomocné sloveso Do...?

Pozor - ve 3. osobě j. č. se u tázací věty již k významovému slovesu nepřidává koncovka -s (s je obsaženo v pomocném slovesu does)

Test můžeš opakovat víckrát, dokud nezískáš plný počet bodů.

Good luck!
Jméno a příjmení *
Vyber správný tvar slovesa "to look" v tázací větě přítomného času prostého: *
1 point
Vyber nesprávný tvar slovesa "to run" v tázací větě přítomného času prostého: *
1 point
Vyber správný tvar slovesa "to write" v tázací větě přítomného času prostého: *
1 point
Vyber správný tvar slovesa "to sing" v tázací větě přítomného času prostého: *
1 point
Vyber správný překlad věty "Chodíš ven každý den?" v přítomném čase prostém: *
1 point
Vyber správný překlad otázky "Kdy chodí Katka plavat?" v přítomném čase prostém: *
1 point
Vyber správný překlad otázky "Does he go home after luch?" v přítomném čase prostém: *
1 point
Vyber správný překlad otázky "Mají jeho kamarádi rádi hraní počítačových her?" v přítomném čase prostém: *
1 point
Vyber správný překlad otázky "Pracuje její babička na zahradě?" v přítomném čase prostém: *
1 point
Vyber správný překlad otázky "Do you go shopping on Saturdays?" v přítomném čase prostém: *
1 point
Zpracovala: Mgr. Dagmar Machálková
Zdroje: Vlastní
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Report Abuse