แบบสอบถามความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ Anitime.in.th

สวัสดีค่ะ นี่เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าชมเว็บไซต์ Anitime.in.th
การทำแบบสอบถามนี้จะใช้เวลาประมาณ 5 นาที ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ
กรุณาตอบและให้ความเห็นตามความเป็นจริง
ผลของแบบสอบถามจะถูกนำไปพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์เพื่อประสบการณ์การอ่านที่ดียิ่งขึ้นของท่านในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ