Bản đăng ký ý tưởng & gọi vốn từ FPT Ventures | Application Form

Tên dự án của bạn là gì? | Name of project/startup?
Địa điêm nhóm khởi nghiệp của bạn? | Where is your office?
Mô tả về ý tưởng của các bạn? Bạn đã có sản phẩm được chạy chưa? (Vui lòng cung cấp link demo nếu có) | Describe your idea. Which stage are you in (Idea/Prototype/Product), Please submit demo link (optional)
Bạn đã có kế hoạch kinh doanh được soạn thảo chi tiết chưa? (Nếu có thể bạn gửi lại bản mềm tại đây) | Have you got detailed business plan? (Please send the link to download it here)
Ý tưởng kinh doanh của bạn giải quyết các vấn đề thực tế nào? | What is the problem that your business idea solves?
Mô hình kinh doanh dự kiến của bạn là gì? Cách thức bạn tạo ra doanh số như thế nào? | Describe your business model? What is your monetization plan?
Các rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh của bạn? | Describe risk relating to our business?
Mô tả sơ bộ về thị trường cho sản phẩm của bạn? Quy mô thị trường hiện tại hoặc kỳ vọng trong tương lai khoảng bao nhiêu (nếu bạn có số liệu)? | Briefly provide information on your market. What is the market size now and in the future?
Bạn kỳ vọng tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân 3 năm đầu khoảng bao nhiêu %/năm? What is your expected growth rated in initial 3 years?
Công ty của bạn có những lợi thế cạnh tranh đặc thù nào (có thể là bản quyền/sáng chế được bảo hộ, hoặc các thành viên trong nhóm sở hữu những kỹ năng khó bị sao chép qua đó tạo ra rào cản với những ai muốn gia nhập lĩnh vực kinh doanh của bạn…)
Đối thủ cạnh tranh của công ty bạn là ai? | What are your competitors?
Vui lòng cung cấp thông tin sơ bộ về các sáng lập viên trong nhóm của bạn (học vấn, kinh nghiệm làm việc…). Bạn là sáng lập viên duy nhất hay bạn có những đồng sáng lập viên khác cùng tham gia? | Please provide founder's profile. Are you solo- founder or having a team? Provide information on your team if can.
Có bao nhiêu chuyên gia công nghệ thông tin trong nhóm của bạn? Hay bạn dự kiến thuê ngoài việc lập trình/phát triển sản phẩm?
Bạn vui lòng cung cấp địa chỉ email liên lạc. | Your email *
Bạn vui lòng cung cấp số điện thoại liên lạc. | Your mobile number *
Bạn đã có sản phẩm demo; prototype chưa? Nếu Bạn có tài liệu bổ sung, vui lòng cung cấp đường dẫn download. | | Have you got any demo products or prototype?Please provide link to donwload materials
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy