Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego Spark Academy
Do dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Spark Academy w Poznaniu
Proszę o przyjęcie syna/córki w roku szkolnym 2019/2020 do klasy: *
(proszę wybrać klasę z listy)
Dane osobowe ucznia
Imiona: *
Nazwisko *
Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Miejsce urodzenia *
PESEL *
Adres ZAMIESZKANIA ucznia
Kod pocztowy *
Miejscowość *
Ulica i nr *
Szkoła do której uczeń ostatnio uczęszczał
Nazwa (i numer) szkoły, miejscowość *
Dołącz esej.
Opisz plik według wzoru: Nazwisko_Imię_esej
*
Required
Dołącz rekomendacje.
Opisz plik według wzoru: Nazwisko_Imię_rekomendacje
*
Required
Dane RODZICA 1 / opiekuna prawnego
Imię *
Nazwisko *
Adres zamieszkania *
kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr (wpisz "ten sam" jeśli adres ten sam co ucznia)
Nr telefonu *
e-mail *
Czy deklarujesz przeznaczenie 1 dnia w roku szkolnym na pracę na rzecz szkoły? *
Twoje zaangażowanie może być związane z Twoją pracą zawodową, Twoim hobby lub inną aktywnością wartościową dla szkoły. Więcej o tym można przeczytać w FAQ: http://spark.edu.pl/faq/ "W jaki sposób rodzice mogą wspierać Szkołę?"
Dane RODZICA 2 / opiekuna prawnego
(w przypadku braku drugiego rodzica/opiekuna prawnego proszę w polach poniżej wpisać "brak")
Imię *
Nazwisko *
Adres zamieszkania *
kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr (proszę wpisać "ten sam" jeśli adres ten sam co ucznia)
Nr telefonu *
e-mail *
Czy deklarujesz przeznaczenie 1 dnia w roku szkolnym na pracę na rzecz szkoły? *
Twoje zaangażowanie może być związane z Twoją pracą zawodową, Twoim hobby lub inną aktywnością wartościową dla szkoły. Więcej o tym można przeczytać w FAQ: http://spark.edu.pl/faq/ "W jaki sposób rodzice i opiekunowie mogą wspierać Szkołę?"
Dodatkowe informacje
Jeśli składają Państwa jednocześnie wniosek o przyjęcie rodzeństwa ucznia do Sparka, prosimy o podanie imienia i nazwiska rodzeństwa.
Uwagi i dodatkowe informacje, które uznają Państwo za istotne:
Potwierdzenie zapoznania się z ogólną koncepcją szkoły. *
Required
Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i Regulaminem opłat. *
Required
Zgoda na przesyłanie wiadomości e-mail *
Required
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
Required
Przyjęcie wniosku zostanie potwierdzone mailem na podane we wniosku adresy e-mail najpóźniej w kolejnym dniu roboczym. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny (nr tel. 737 481 580) lub mailowy (rekrutacja@spark.edu.pl).

Proszę upewnić się, że wszystkie dane są poprawne i kliknąć "Prześlij" lub "Submit" poniżej.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Spark Academy. - Terms of Service